Σε αυτούς τους Δήμους δεν θα ισχύσει η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Δηλώνουν μερικώς ή ολικώς αδυναμία εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης λόγω έλλειψης υποδομών.Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, μόνο 13 Δήμοι σε όλη τη χώρα εκφράζουν μερικώς ή ολικώς αδυναμία εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης λόγω έλλειψης υποδομών. Αρχικά ήταν 52, αλλά μειώθηκαν στους εξής 13, για τους οποίους η υποχρεωτική ένταξη μεταφέρθηκε στο επόμενο διδακτικό έτος 2020-2021:A/AΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗΔ/ΝΣΗ Π.Ε.ΔΗΜΟΣ

Keywords
Τυχαία Θέματα