Σχετικά με "Τι συμβαίνει με το Φυσικό Θεσσαλονίκης"

Το τμήμα Φυσικής της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο δυνατά τμήματα στην Ελλάδα με επιστημονικό προσωπικό διεθνώς αναγνωρισμένο και με πολύ σημαντική προσφορά στην έρευνα...
Οι διδάσκοντες είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οχι μόνο πολύ άξιοι επιστήμονες αλλά και πολύ καλοί δάσκαλοι. Φυσικά όταν μια σχολή έχει 200 μέλη ΔΕΠ
μερικοί εξ'αυτών θα είναι όχι μόνο κακοί στην διδασκαλία τους, αλλά και χωρίς πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο, Θα σας παρακαλούσα να ψάχνετε λίγο παραπάνω τις πηγές σας πριν προβείτε στην ανάρτηση ειδήσεων όπως αυτή διότι είναι όχι μόνο ψευδής κατά το μεγαλύτερο μέρος της αλλά προσβάλει και εμάς οι οποίοι φοιτούμε σε αυτήν. Στην πρόσφατη μάλιστα εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος από ανεξάρτητη αρχή, το τμήμα τα πήγε περίφημα και στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τι απεφάνθησαν οι αξιολογητές οι οποίοι σημειώνω και πάλι δεν ήταν καν καθηγητές που εργάζονται σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης http://www.physics.auth.gr/system/local_files/911/original/Final_Report_Fusikis_AUTH.pdf?1300790854
Και τα βασικότερα σημεία αυτού http://www.physics.auth.gr/event_announcements/538

Αναγνώστης
Keywords
Τυχαία Θέματα