Πρόγραμμα Κομποστοποίησης Απορριμμάτων στον Πύργο Τήνου

Ο Δήμος Τήνου, έχοντας θέσει ως κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του, υπέγραψε σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του έργου... «Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία των στερεών απορριμμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 1.437.368,00€. Η πρόταση υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από ένα χρόνο και έλαβε έγκριση το Μάιο του 2011. Το 50% του προϋπολογισμού είναι χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και, συγκεκριμένα, από το χρηματοδοτικό εργαλείο
LIFE + Περιβαλλοντική πολιτική. Το πιλοτικό σύστημα θα υλοποιηθεί στον οικισμό του Πύργου τον ερχόμενο Οκτώβριο με διάρκεια 4 περίπου χρόνια, καθώς αφορά 400 περίπου κατοίκους ή 100 νοικοκυριά. Συντονιστής θα είναι ο Δήμος Τήνου με εταίρους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνα από την Ιταλία και το Ινστιτούτο Εφαρμογών Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων που εδρεύει στο Ε.Μ.Π.Το έργο περιλαμβάνει ένα πλήρες ανεπτυγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων με: α. Διαχωρισμό απορριμμάτων στην πηγή (κατοικίες) σε ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και οργανικά κατάλοιπα, β. Οργάνωση δικτύου για τη συστηματική συλλογή και μεταφορά του οργανικού κλάσματος στο μέρος που θα επιλεχθεί για την πιλοτική μονάδα αναερόβιας χώνευσης (κομποστοποίηση), γ. Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους, συνέδρια για τη δημοσιοποίηση του έργου και επισκέψεις σε περιοχές όπου έχει ήδη εφαρμοστεί.Υπολογίζεται ότι μέσα σε ένα χρόνο η λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος θα συνεισφέρει στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που αλλιώς θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα, κατά 60% (72 τόνοι), και θα αποδώσει περίπου 17 τόνους κομπόστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό του εδάφους. tinianews.blogspot.com
Keywords
Τυχαία Θέματα