Πως να καταλάβετε οτι ένα δέμα είναι ύποπτο

Ποιά είναι τα εξωτερικά γνωρίσματα Ταχυδρομικών βομβών- Είναι συνήθως σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται φυσιολογική συσκευασία.
- Η συσκευασία τους είναι τέτοια ώστε να αντέχει την ταχυδρομική μεταχείριση. - Συνήθως είναι σχεδιασμένες να λειτουργήσουν μόνο όταν ο παραλήπτης ανοίξει την συσκευασία ή όταν αφαιρέσει κάτι από αυτή.
- Θεματικά τα στοιχεία τους παραπέμπουν σε υπόθεση επικαιρότητας.
Άλλες περιπτώσεις ενδείξεων Υπόπτου Ταχυδρομείου:
- Διαστρεβλωμένη, τρεμάμενη γραφή ή κομένα κολλημένα γράμματα.
- Ανορθογραφία συνηθισμένων λέξεων, ονόματος αποστολέα, τίτλων
ή τοποθεσιών.
- Λανθασμένοι τίτλοι ή τίτλοι χωρίς ονόματα.
- Απευθύνονται σε Φορέα - Υπηρεσία αλλά υποδεικνύουν για περαιτέρω χειρισμό με ενδείξεις εμπιστευτικότητας πρόσωπο στόχο.
- Αφορούν αλληλογραφία μεταξύ προσώπων ή αποστέλλονται σε πρόσωπα (π.χ. επίσημα πρόσωπα, πολιτικούς κ.λπ.) για τα οποία η αλληλογραφία πραγματοποιείται με διαφορετικούς τρόπους και διαδικασίες (
Keywords
Τυχαία Θέματα