Ποιοί δικαιούνται μειωμένη θητεία,απαλλαγή και αναβολή στο στρατό

του Χρήστου Ηλ. Τσίχλη, Δικηγόρος Αθηνών
Αν σπουδάζεις τότε δικαιούσαι αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών.
Η διάρκεια της αναβολής είναι ανάλογη με την κατηγορία στην οποία ανήκεις:

- Αν είσαι μαθητής Λυκείων ή Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: ως το 21ο έτος.
- Αν είσαι σπουδαστής Ι.Ε.Κ. ή Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εσπερινών Λυκείων: ως το 24ο έτος.
- Αν είσαι φοιτητής σε ανώτερη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού για προπτυχιακές σπουδές: ως το 25ο έτος.
- Αν είσαι φοιτητής σε ανώτατη
σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού για προπτυχιακές σπουδές: ως το 28ο έτος.
- Αν είσαι μεταπτυχιακός φοιτητής: ως 29ο έτος.
- Για να αποκτήσεις διδακτορικό ή ιατρική ειδικότητα: ως το 31ο έτος.
- Αν είσαι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπεις σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνα στο εξωτερικό: ως το 31ο έτος.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ.
Αν έχεις κι άλλα αδέλφια, τότε μπορεί να κάνεις μειωμένη θητεία. Πρόσεξε τις ακόλουθες κατηγορίες:

ΘΗΤΕΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ.
-Αν είσαστε 6 ή περισσότερα αδέλφια: τότε οι τρεις μεγαλύτεροι αδελφοί θα κάνετε εξάμηνη θητεία.
-Αν είσαστε 5 αδέλφια: τότε ο μεγαλύτερος ή μόνος αδελφός θα κάνει εξάμηνη θητεία.

ΘΗΤΕΙΑ 9 ΜΗΝΩΝ
-Αν είσαστε 5 αδέλφια: τότε ο δεύτερος αδελφός θα κάνει 9μηνη θητεία.
-Αν είσαστε 4 αδέλφια: τότε ο μεγαλύτερος ή μόνος αδελφός θα κάνει 9μηνη θητεία.
-Αν είσαστε 3 αδέλφια: τότε ο μόνος ή ο μεγαλύτερος αδελφός θα κάνει 9μηνη θητεία.

Είσαι πατέρας;
-Αν έχεις 1 παιδί: τότε θα κάνεις 9μηνη θητεία.
-Αν έχεις 2 παιδιά: τότε θα κάνεις 6μηνη θητεία.
-Αν έχεις 3 παιδιά: τότε απαλλάσσεσαι (Ν. 3257/29-7-2004).

Είσαι ορφανός;
-Αν έχεις χάσει τον ένα σου γονιό και είσαι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος αδελφός: τότε θα κάνεις 9μηνη θητεία.
-Αν έχεις χάσει και τους δυο σου γονείς και είσαι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος: τότε θα κάνεις 6μηνη θητεία.
-Αν έχεις χάσει και τους δυο σου γονείς και είσαι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος αδελφός και έχεις έναν-μία τουλάχιστον ανήλικο-η ή άγαμο-η και ανίκανο-η για κάθε εργασία αδελφό -αδελφή: τότε απαλλάσσεσαι.

Έχεις γονείς ανίκανους για εργασία;
-Αν ο ένας σου γονιός είναι ανίκανος για εργασία και είσαι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος αδελφός: τότε θα κάνεις 9μηνη θητεία.
-Αν και οι δυο σου γονείς είναι ανίκανοι για εργασία και είσαι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος αδελφός: τότε θα κάνεις 6μηνη θητεία.

Έχεις γονέα ηλικιωμένο (πάνω από 70 ετών);
-Αν έχεις γονέα ηλικιωμένο (που είναι πάνω των 70 ετών) και είσαι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος: τότε θα κάνεις 9μηνη θητεία.

Είσαι γιος άγαμης μητέρας;
Αν είσαι γιος άγαμης μητέρας και είσαι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος: τότε θα κάνεις 9μηνη θητεία.

Έχεις σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία;
Αν είσαι παντρεμένος και η σύζυγός σου είναι ανίκανη για κάθε εργασία: τότε θα κάνεις 6μηνη θητεία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
Απαλλάσσεσαι από την υποχρέωση να κ
Keywords
Αναζητήσεις
το τεκνο άγαμης μητερας ποσες μηνες θητεία κανει, apalagi apo strato
Τυχαία Θέματα