Όργανα Τάξεως ή Πραιτωριανοί

Συχνότατα είμαστε μέσα σε σύγχυση και δεν μπορούμε να ξακαθαρίσουμε απλά πράγματα.Τα σημερινά γεγονότα, όπου η Αστυνομία... επετέθη άγρια και απρόκλητα εναντίον φιλήσυχων πολιτών, καθιστούν αναγκαία τη διευκρίνηση:Η Αστυνομία αποτελείται από Όργανα Τάξεως μέσα στην κοινωνία και καλείται, μετά από ειδική εκπαίδευση στο να τηρεί τους κανονισμούς της ελεύθερης δημοκρατικής ζωής των πολιτών, να χειρίζεται παραβατικά άτομα, που διασαλεύουν την ειρήνη και την ευρυθμία και τελικά απειλούν την κοινωνική ζωή και την Δημοκρατία, και να προστατεύει τους φιλήσυχους και φιλόνομους πολίτες.Όταν
το Αστυνομικό Σώμα αναλαμβάνει ρόλο να στηρίξει τα συμφέροντα, τα σχέδια και τις εντολές ενός Καθεστώτος, κινούμενο (παρά τον Νόμο αυτό το ίδιο το Σώμα) εναντίον φιλήσυχων πολιτών, τότε μιλούμε για ΠΡΑΙΤΟΡΙΑΝΟΥΣ.Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι- Το Συνδικαλιστικό Όργανο των Αστυνομικών πρέπει να επικαλεσθεί την βοήθεια του Δικαστηρίου, ώστε να μην εξαναγκάζεται να δρα με τρόπο, που προσβάλλει την προσωπικότητα του Αστυνομικού και τον εκθέτει στα μάτια των πολιτών. και- Εάν το Κοινοβουλευτικό Καθεστώς, υπό το οποίο αναγκασθήκαμε να ζούμε (και να στενάζουμε) επιθυμεί όργανα υλοποίησης των συμφερόντων του, να συγκροτήσει ξεχωριστό Σώμα, το οποίο προβλέπεται από την Ιστορία και ονομάζεται ΣΩΜΑ ΠΡΑΙΤΟΡΙΑΝΩΝ.Αναγνώστης
Keywords
Αναζητήσεις
praitorianoi, πραιτωριανοί φωτογραφίες αστυνομικών
Τυχαία Θέματα