Νομοσχέδιο για διεύρυνση του fast track παρουσίασε ο Μ. Χρυσοχοΐδης

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου για το fast track (προώθηση στρατηγικών επενδύσεων) με νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπει επίσης... δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων με μετοχικό κεφάλαιο από μόλις 1 ευρώ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε σήμερα τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «Για την επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα», το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή
και περιλαμβάνει 12 συγκεκριμένες δράσεις για τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και την άρση εμποδίων για την επιχειρηματικότητα. Ο υπουργός τόνισε μεν ότι υπάρχουν υποψήφιοι επενδυτές, όπως προκύπτει και από τις αιτήσεις που κατατίθενται στην εταιρία «Invest in Greece», πρόσθεσε ωστόσο ότι αν δεν αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του χρέους και δεν εφαρμοσθούν οι αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου, δεν θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ακόμη ότι η άρση των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα και η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 17% μακροπρόθεσμα και 10% σε ορίζοντα πενταετίας.

Οι ρυθμίσεις για το fast track προβλέπουν, ειδικότερα, τα εξής:

Τα όρια για το χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής σημασίας, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο νόμο περί ταχείας αδειοδότησης διαμορφώνονται σε:

- 120 εκατ. Ευρώ (έναντι 200 εκατ. που ίσχυε).

- 40 εκατ. ευρώ και δημιουργία 120 θέσεων εργασίας (από 75 εκατ. και 200 θέσεις).

- 250 νέες θέσεις εργασίας, ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης (από 150).

- Δημιουργείται νέα κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων, για τις βιομηχανικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 15 εκατ. Ευρώ που θα γίνονται σε βιομηχανικές περιοχές.

- Συντομεύεται, από 60 σε 45 ημέρες, η προθεσμία έκδοσης αδειών, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρετε θετική απάντηση της υπηρεσίας.

Οι λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

- Δημιουργείται νέος εταιρικός τύπος, με μετοχικό κεφάλαιο που μπορεί να ξεκινά από 1 ευρώ και δυνατότητα εισφοράς από τους εταίρους όχι μόνο κεφαλαίου αλλά και εργασίας ή ανάληψης ευθυνών π.χ. για κάλυψη χρεών της επιχείρησης μέχρις ενός συγκεκριμένου ύψους.

- Συγκροτείται κέντρο εξυπηρέτησης επενδυτών στην εταιρία Invest in Greece, για την προώθηση της αδειοδότησης επενδύσεων άνω των 2 εκατ. Ευρώ. Η υπηρεσία αυτή θα αναλαμβάνει για λογαριασμό των επενδυτών, έναντι αμοιβής, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης στις δημόσιες υπηρεσίες, οι επενδύσεις αυτές όμως δεν υπάγονται στο fast track.

- Απλοποιούνται οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους για το Δημόσιο.

- Διευκολύνεται η άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας.

- Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των κρατικών προμηθειών με εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών και στόχο τη μείωση του κόστους για το Δημόσιο κατά 15% έναντι του προϋπολογισμού κάθε προμήθειας.<
Keywords
Τυχαία Θέματα