Μεγάλη απάτη με την κατάρτιση προσωπικού security (ΙΕΠΥΑ)

Θα ήθελα να παραθέσω την προσωπική μου εμπειρία ως υπάλληλος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (security), προσπαθώντας να βγάλω άκρη με... την πιστοποίηση που θα πρέπει να αποκτήσω για να μπορώ να εξακολουθήσω να εργάζομαι. Με την υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Εργασίας ορίζεται ότι για την ανανέωση και έκδοση άδειας security θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει πιστοποιητικό το οποίο παρέχεται από τον ΟΕΕΚ
ή το ΕΚΕΠΙΣ ή το ΚΕΜΕΑ. Ως εδώ καλά. Ο ΟΕΕΚ συγχωνεύτηκε στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ). Τόσο ο ΕΟΠΠ, όσο και το ΕΚΕΠΙΣ στις αρμοδιότητές τους δεν έχουν την πιστοποίηση φυσικών προσώπων και κατά συνέπεια την χορήγηση πιστοποιητικού. Έτσι στράφηκα στο ΚΕΜΕΑ, το οποίο από την αρχή με ενημέρωσε ότι έχει κανονικά αρμοδιότητα κατάρτισης και πιστοποίησης και ότι στο μέλλον θα διοργανώσει προγράμματα των 100 ωρών με κόστος κοντά στα 600 ευρώ στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται η εξέταση και η πιστοποίηση. Για αρκετό καιρό με είχαν στο περίμενε μέχρι να βγουν προγράμματα κατάρτισης που θα καταλήγουν στην πιστοποίηση. Τελικά είδα στο site τους (μόνο με Mozilla Firefox φαίνεται κανονικά) ότι έβγαλαν πριν από λίγες μέρες ανακοίνωση, επικοινώνησα μαζί τους και μου είπαν ότι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν κύκλοι κατάρτισης για μεμονωμένα άτομα (για εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει). Και πάλι καλά ως εδώ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι περιμένοντας πότε θα δεήσει το ΚΕΜΕΑ να ξεκινήσει προγράμματα κατάρτισης στράφηκα σε ένα ΚΕΚ, το οποίο με διαβεβαίωσε ότι αν παρακολουθήσω το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο είναι βασισμένο πάνω στο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΚΕΠΙΣ, τότε θα μου χορηγήσει βεβαίωση παρακολούθησης, την οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για να συμμετέχω στις εξετάσεις όταν αυτές προκηρυχθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Βλέποντας ότι το πρόγραμμα ήταν τόσο σε διδακτικές ώρες, όσο και σε κόστος σχεδόν το μισό από το πρόγραμμα του ΚΕΜΕΑ αποφάσισα να το παρακολουθήσω. Πριν λίγες ημέρες το ολοκλήρωσα επιτυχώς και επικοινώνησα με το Υπουργείο Παιδείας για να μάθω πότε έχουν σκοπό να διοργανώσουν εξετάσεις. Εδώ ξεκινάει η περιπέτεια. Το Υπουργείο Παιδείας, ορθά απαντώντας αφού το θέμα δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας αυτού του Υπουργείου, με παρέπεμψε στους φορείς που προβλέπονται από την παραπάνω ΚΥΑ και στους οποίους, με συνυπογραφή Υπουργού Παιδείας, έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα και η ευθύνη να καθορίσουν τις διαδικασίες και προϋποθέσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού. Οι απαντήσεις που πήρα από τους φορείς είναι οι εξής: ΕΟΠΠ: Ο ΕΟΠΠ έχει αρμοδιότητα μόνο για πιστοποιήσεις αποφοίτων ΙΕΚ. ΕΚΕΠΙΣ: Το ΕΚΕΠΙΣ δεν πιστοποιεί φυσικά πρόσωπα, αλλά δομές εκπαίδευσης. ΚΕΜΕΑ: Το ΚΕΜΕΑ διοργανώνει εξετάσεις ΜΟΝΟ για όσους καταρτίζονται σε δικά του προγράμματα και με το δικό του εκπαιδευτικό υλικό. Οι εξετάσεις αυτές καλύπτουν και τους αποφοίτους προγραμμάτων κατάρτισης που διοργανώνονται από ΚΕΚ ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αυτά είναι συνερ
Keywords
Αναζητήσεις
σχολες security τιμες, σχολες security αθηνα τιμες
Τυχαία Θέματα