Λίφτινγκ ετοιμάζεται στη δυτική περιοχή της Λεμεσού

Tα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά έργα βασικής υποδομής αλλάζοντας ουσιαστικά την όψη της πόλης και δίδοντας τη γενικότερη...
εικόνα ότι η Λεμεσός έχει αλλάξει. Έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί από πλευράς δήμου, με τη χρηματοδότηση από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ιδιωτικού τομέα ή με τα ανάλογα κονδύλια από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δίνουν την αίσθηση ότι η Λεμεσός είναι πλέον μια νέα πόλη.

Μια σειρά έργων με επίκεντρο το παραλιακό μέτωπο, όπως η ανάπλαση της Ακτής
Ολυμπίων και του ιστορικού ΓΣΟ σε μια έκταση δυο χιλιομέτρων, η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης με βασικό σημείο αναφοράς το μεσαιωνικό κάστρο, η μετατροπή του ποταμού Γαρύλλη σε πρότυπο γραμμικό πάρκο, η αναδιαμόρφωση του χώρου της επίχωσης - μόλου σε πολυλειτουργικό παραλιακό πάρκο αλλά και το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτιστική στέγη της Λεμεσού, είναι μερικά μόνο από αυτά τα έργα που έγιναν με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Και βέβαια ανάπλαση του παλιού λιμανιού και το μεγάλο έργο της μαρίνας με όλες τις παρεμφερείς χρήσεις, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που έχουν ήδη επέλθει στη χρήση παλαιών κατοικιών και υποστατικών και του οδικού δικτύου, συμπληρώνουν το ριζικό «λίφτινγκ» της Λεμεσού.

Η δραστηριότητα του δήμου δεν σταματά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στον «Φ» ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, αφού με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο αναμένεται να υλοποιηθούν και κάποια άλλα σημαντικά νέα έργα για την υλοποίηση αριθμού προτάσεων για αναπτυξιακές παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στην ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη των υποβαθμισμένων δυτικών συνοικιών της Λεμεσού.

Ήδη η τοπική Αρχή εξασφάλισε μια σειρά από έργα ύψους 22 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης η οποία εκπονήθηκε το 2015 και η οποία περιλάμβανε προτάσεις αναπτυξιακών παρεμβάσεων στη δυτική περιοχή του κέντρου πόλης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από νότο προς βορρά μεταξύ της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ και της λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’ και από ανατολικά προς δυτικά μεταξύ του ποταμού Γαρύλλη και της οδού Βασιλέως Παύλου/λεωφόρου Ομονοίας. Η πιο πάνω περιοχή περιλαμβάνει τις ενορίες Αγίου Αντωνίου, Τζαμί Τζατίτ, Αρναούτ, Άγιος Ιωάννης, Τσιφλικούδια (τμήμα), Ομόνοιας (τμήμα).

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής έχουν προταθεί έργα που έχουν στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, την οικονομική και την κοινωνική ευημερία των κατοίκων και αναμένεται να βοηθήσουν στην υλοποίηση του οράματος «Λεμεσός 2020» για μία πόλη φιλική και ελκυστική για κοινωνικές, περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ανάμεσα στα έργα που έχουν κατ’ αρχήν εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και το έργο ανάπλασης της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου, το οποίο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το έργο αφορά την ανάπλαση των οδών Μισιαούλη και Καβάζογλου και Γιλτίζ και ορίζεται στα δυτικά από τη διασταύρωση της λεωφόρου Μακαρίου Γ’ με την οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου και στα ανατολικά από τον κόμβο των οδών Ελευθερίας/Ναυαρίνου/Γιλτίζ. Το έργο διαλαμβάνει την ανακατασκευή του δρόμου με δυο λωρίδες κυκλοφορίας μήκους 1.800 μέτρων (1.450 μέτρα στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου και 350 μέτρα στην οδό Γιλτίζ), οδική σήμανση, ποδηλατόδρομο και πεζοδρόμια, παρόδιους και οργανωμένους χώρους στάθμευσης, δενδροφυτεύσεις και χώρους πρασίνου, διαβάσεις πεζών, στάσεις λεωφορείων, Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και οδικό φωτισμό. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ακόμη την ανακατασκευή του συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα τα κατασκευαστικά σχέδια περιλαμβάνουν παρεμβάσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

• Στάθμευση: Διαμορφώνονται 134 παρόδιοι χώροι στάθμευσης και 24 οργανωμένοι χώροι στάθμευσης. Γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης τ/κ τεμαχίων για διαμόρφωση περίπου 20 πρόσθετων χώρων στάθμευσης. Συνολικά, μετά τις δημόσιες διαβουλεύσεις, διαμορφώνονται 158 παρόδιοι χώροι στάθμευσης σε σχέση με 81 που υπήρχαν στο αρχικό ρυθμιστικό σχέδιο.

• Δημιουργία ποδηλατόδρομου: Δημιουργείται διαδρομή για ποδηλατιστές μήκους πέραν των 1.700 μέτρων, εκ των οποίων περίπου 550 μέτρα ανεξάρτητος ποδηλατόδρομος πλάτους 2,40 μέτρων και ο υπόλοιπος χώρος κοινής χρήσης πεζών/ποδηλατιστών. Συνολικά, μετά τις δημόσιες διαβουλεύσεις, διαμορφώνεται ανεξάρτητος ποδηλατόδρομος σε μήκος 550 μέτρων σε σχέση με 850 που ήταν το αρχικό ρυθμιστικό σχέδιο.

• Διαβάσεις πεζών: Αναβαθμίζονται οι υφιστάμενες και δημιουργούνται νέες διαβάσεις πεζών, με αποτέλεσμα σε μήκος δικτύου 1.800 μέτρων να υπάρχουν πέραν των 20 διαβάσεων (περιλαμβανομένων φώτων τροχαίας και πλατό).

• Συγκοινωνίες/λεωφορεία:Σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και την Εταιρεία Μεταφορών Λεμεσού -ΕΜΕΛ διαμορφώνονται κατάλληλα οι αναγκαίες στάσεις λεωφορείων (2 σε κόλπους και 8 επί των λωρίδων κυκλοφορίας).

>>Φύτευση/πράσινο: Γίνεται προσπάθεια διατήρησης των υφιστάμενων δέντρων και παράλληλα φυτεύονται πέραν των 150 νέων δέντρων. Δημιουργούνται νησίδες πρασίνου και φυτεύονται πέραν των 5.500 θάμνων. Τοποθετείται αρδευτικό σύστημα ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του πρασίνου.

• Σύστημα ομβρίων υδάτων: Ενισχύεται/ανακατασκευάζεται το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων –κατασκευάζονται πέραν των 210 φρεατίων.

• Οδόστρωμα/πεζοδρόμια: Ανακατασκευάζονται τόσο οι λωρίδες κυκλοφορίας όσο και τα πεζοδρόμια. Στη συμβολή της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου με τις οδούς Δημοκρατίας/Παλλάδος δημιουργείται κυκλικός κόμβος.

>>Διευκολύνσεις ΑΜΕΑ :Τοποθετείται λωρίδα όδευσης τυφλών και παράλληλα μορφοποιούνται κατάλληλες ράμπες πρόσβασης στις διασταυρώσεις.

• Υπηρεσίες κοινής ωφελείας: Υπογειοποιούνται τα δίκτυα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, κάτι που συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

• Υφιστάμενες γέφυρες/νέα πεζογέφυρα: Συντηρούνται οι δύο υφιστάμενες γέφυρες (γέφυρα παρά την οδό Αγίου Ιωάννου και γέφυρα των Τεσσάρων Φαναριών). Κατασκευάζεται νέα γέφυρα για πεζούς και ποδηλάτες παρά την οδό Αγίου Ιωάννου.

• Καθιστικοί χώροι/παγκάκια/κάλαθοι: Υλοποιούνται σε διάφορες θέσεις μικροί καθιστικοί χώροι και τοποθετούνται συνολικά περίπου 30 παγκάκια και 50 κάλαθοι αχρήστων .

• Οδικός φωτισμός: Τοποθετείται νέος οδικός φωτισμός (154 νέες κολόνες οδικού φωτισμού).

• Καθαριότητα: Έχει ληφθεί πρόνοια για την τοποθέτηση τριών ημιυπόγειων κάδων σκυβάλων.

Στα 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος

Για την υλοποίηση του έργου της ανάπλασης των οδών Μισιαούλη – Καβάζογλου – Γιλτίζ όπως έχει εκτιμηθεί θα απαιτηθεί δαπάνη της τάξης των 5,2 εκ ευρώ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί τα έργα αναμένεται να αρχίσουν αρχές του νέου χρόνου και θα αποπερατωθούν σε δυο φάσεις σε χρονικό διάστημα δύο χρόνων.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, το έργο της ανάπλασης της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου προσφέρει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για δημιουργία ενός δρόμου προτύπου τόσο σε σχέση με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά και με την ενίσχυση της εμπορικότητας και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή.

Η υλοποίηση του έργου όπως ανέφερε ο δήμαρχος Λεμεσού θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της εικόνας και του υφιστάμενου δομημένου Περιβάλλοντος της περιοχής στον εμπλουτισμό του πρασίνου, στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και γενικότερα στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.

Πέρα από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, δήλωσε ο δήμαρχος Λεμεσού, ο Δήμος προχωρεί με την υλοποίηση έργων στις συνοικίες αξιοποιώντας τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Βασική και πρώτη προτεραιότητα του Δήμου όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις συνοικίες.

«Να απλωθεί ισορροπημένα και δυναμικά η ανάπτυξη στη μείζονα περιφέρεια για να δώσει πνοή και χρώμα στις μεγάλες συνοικίες του Δήμου», ανέφερε χαρακτηριστικά o δήμαρχος Νικολαΐδης τονίζοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Λεμεσού έχει προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για αναζωογόνηση και αναβάθμιση των συνοικιών του Δήμου.

Oι παρεμβάσεις του Δήμου καλύπτουν κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές, αστική κινητικότητα, αναπλάσεις δρόμων, πλατειών και άλλων ανοιχτών χώρων, βελτίωση των όψεων σε επιλεγμένους δρόμους, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό την αναστροφή της υφιστάμενης εικόνας που παρουσιάζουν οι περιοχές των συνοικιών του Δήμου.

Ήδη ο Δήμος Λεμεσού έχει προχωρήσει στην προκήρυξη ανοικτών προσφορών για τον σχεδιασμό περιβαλλοντικών γειτονιών ξεκινώντας με τρεις γειτονιές στις συνοικίες του Αγίου Σπυρίδωνα, Ομόνοιας και Αγίου Νικόλα.
Πηγή
Keywords
Τυχαία Θέματα