Κτηματολόγιο:Ποιά είναι τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη δήλωση

Εκπρόθεσμη δήλωση στο Κτηματολόγιο: Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ).
Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνεπώς,
σε αυτή τη φάση δεν πληρώνετε πρόστιμο, παρά μόνο το πάγιο τέλος με τη γνωστή διαδικασία στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης (μετά τη λήξη και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων) χρησιμοποιείται το έντυπο Δ1.
Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Συγκ
Keywords
Αναζητήσεις
κτηματολογιο εκπροθεσμο, εκπροθεσμη δηλωση κτηματολογιου
Τυχαία Θέματα