ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ακραιφνώς αντίθετες έννοιες

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί δική μου διαμορφωμένη άποψη από την επαγγελματική μου εμπειρία σε θέματα Ιθαγένειας που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.Η Ελλάδα είναι έθνος και όχι κράτος...
Ποτέ έως και σήμερα δεν έγινε ο διαχωρισμός ιθαγένειας – υπηκοότητας.
Ενώ η πλειοψηφία των άρθρων των νόμων για την Ιθαγένεια, αναφέρονται, στην Ιθαγένεια, λόγω της μη ύπαρξης του διαχωρισμού της με την υπηκοότητα, βλέπουμε ένα ποσοστό των άρθρων της Ιθαγένειας να περιέχουν όρους που να «ταυτοποιούν» την Ιθαγένεια με την υπηκοότητα και
να δημιουργείτε σύγχυση. Για να γίνω πιο κατανοητός, παρακάτω θα το εξηγήσω αναλυτικά.Με τη ψήφιση του πρόσφατου νόμου περί Ιθαγενείας, συμπεριλήφθηκαν πολλά άρθρα που αναφέρονται στην απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας – υπηκοότητας σε αλλοδαπούς. Κατά την άποψή μου ένας από τους λόγους που δεν γίνεται ο διαχωρισμός αυτός, είναι επειδή υπάρχει ο φόβος να μη δημιουργηθεί νομική επιπλοκή (πολυερμηνείας των νόμων που κατά καιρούς έχουν ψηφιστεί για την Ιθαγένεια) πράγμα που δείχνει το πόσο νοσεί το νομοθετικό μας σύστημα, εξάλλου αποδεικνύεται συνεχώς από τις χιλιάδες ερμηνευτικές εγκυκλίους που εκδίδονται μετά από κάθε ψήφιση νομοσχεδίου. Έχω πει πολλές φορές: Νόμος που χρήζει ερμηνείας δεν είναι Νόμος.
Η Ιθαγένεια στηρίζεται στο δεσμό αίματος που έχει κάποιο άτομο ως προς ένα έθνος, ενώ υπηκοότητα είναι η νομική σχέση που έχει ένα άτομο προς ένα κράτος.
Οι δεσμοί αίματος κατηγοριοποιούνται ως : βιολογικοί, ηθικοί - τιμητικοί, πνευματικοί.
Βιολογικός είναι από τους γονείς (πατέρας), Ηθικός – Τιμητικός από εκείνους τους αλλοδαπούς που έχυσαν το αίμα τους πολεμώντας για την Ελλάδα, ή που έχυσαν το αίμα τους για Ελληνικούς λόγους και Πνευματικός στηριζόμενος στην Θρησκεία μας (Χριστιανοί Ορθόδοξοι).
Δηλαδή, οι δεσμοί αίματος της Ιθαγένειας αφορούσαν και αφορούν συγκεκριμένα άτομα* και όχι άτομα που υπάγονται στα περί «ισότητας» (των φύλων, των αλλόθρησκων κοκ). Αυτός είναι κατά τη ταπεινή μου άποψη ο μη διαχωρισμός Ιθαγένειας – Υπηκοότητας από τη Βουλή, η Ισότητα (δέστε εδώ σχετικό μου άρθρο για την Ισότητα http://www.tsiapis.com/2011/12/blog-post_28.html). *Κανονικά αυτό που αναφέρει η νομοθεσία ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ανιθαγενείς (χωρίς ιθαγένεια) είναι λάθος. Το σωστό είναι κανείς δεν πρέπει να είναι χωρίς υπηκοότητα (κάπου πρέπει να ανήκουν ως υπήκοοι). Επίσης όποιος έχει την Ελληνική ιθαγένεια δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει και την Ελληνική υπηκοότητα.
Παρακάτω θα αναφέρω μερικά σημεία του νόμου περί Ιθαγένειας και δίπλα θα αναφέρω ως παρατηρήσεις αν θα έπρεπε να είναι ιθαγένεια ή υπηκοότητα.
Τόσο ο Βιολογικός όσο και ο Πνευματικός δεσμός αίματος στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στην ελληνορθόδοξη ιδέα, συγκεκριμένα:
Τα παιδιά που γεννήθηκαν από Ορθόδοξο γάμο των γονέων τους αποκτούσαν την Ιθαγένεια του Έλληνα Πατέρα τους. Φυσικά για να τελεστεί Ορθόδοξος γάμος πρέπει και οι δύο γονείς να είναι Ορθόδοξοι. Παρατηρήσεις: Βιολογικός δεσμός αίματος Ιθαγένειας.
Η σύζυγος αποκτούσε την Ελλην
Keywords
Τυχαία Θέματα
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ,ithageneia - ypikootita