Η Αρχή Δεδομένων για την κάρτα συλλογής αποδείξεων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ήδη συμπεριλάβει υπόψη τις αιτιάσεις της Αρχής Προστασίας... Προσωπικών Δεδομένων σε ό,τι αφορά την κάρτα για τη συλλογή αποδείξεων.
Αυτό αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του σχετικά με τη γνωμοδότηση του υπουργείου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από αίτηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, γνωμοδότησε σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κάρτας συλλογής αποδείξεων.

Η γνωμοδότηση θέτει ορισμένες απλές, αλλά ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της κάρτας, όπως νομοθετική ρύθμιση, ανωνυμία κατά τη χρήση της και μέτρα ασφαλείας κατά την εφαρμογή της.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ήδη συμπεριλάβει τους στόχους αυτούς στο σχεδιασμό της κάρτας και εργάζεται προκειμένου να περιληφθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις στην υλοποίηση.

Επίσης, η γνωμοδότηση π
Keywords
Τυχαία Θέματα