Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 8 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και 32 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2019.Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο Δημόσιο Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας που προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς και επιμόρφωση, αποκλειστικά με τη Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης από Απόσταση.Το ΕΑΠ έχει 4 Σχολές και πιο συγκεκριμένα:• τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Keywords
Τυχαία Θέματα