Έκλεισε το deal για ΙΑΣΩ: Ποιος κολοσσός το αγόρασε

Ποιος αγόρασε το ΙΑΣΩ;...

Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων

Στη σύναψη σύμβασης για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει στην θυγατρική της εταιρεία ΙΑΣΩ General, προχώρησε στις 5 Νοεμβρίου 2017 η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσοστό των μετοχών πωλήθηκε στην εταιρεία HELLENIC HEALTHCARE SARL, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο, η οποία υπάγεται στο fund CVC Capital.

Η αποτίμηση της επιχείρησης (enterprise value) ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ ενώ μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ εκ των οποίων στην εταιρεία ΙΑΣΩ αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης συνήθων όρων και προϋποθέσεων σύμφωνα με τη σύμβαση.
Keywords
Τυχαία Θέματα