Δικαιώματα πολυτέκνων και δικαιώματα τριτέκνων

του Χρήστου Ηλ. Τσίχλη (Δικηγόρος Αθηνών)Δικαιώματα πολυτέκνων:
1.Εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ποσοστό του συνολικού αριθμού δοκίμων που εισάγονται στην σχολή της ΕΛΑΣ καλύπτεται από ειδικές κατηγορίες... υποψηφίων στις οποίες περιλαμβάνονται και πολύτεκνοι ή τέκνα τους με βάση την σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό.
2.Έκπτωση στο τέλος ταξινόμησης κατά την αγορά αυτοκινήτου:
Κάθε πολύτεκνη
ή τρίτεκνη οικογένεια με 3 τουλάχιστον ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών) ή προστατευόμενα (μέχρι 24 ετών όταν σπουδάζουν) δικαιούται να αγοράσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς τέλος ταξινόμησης, εφόσον αυτό είναι μέχρι 2000 cc. Σε περίπτωση πλήρους καταστροφής του αυτοκινήτου δικαιούται αντικατάσταση με ίδιους όρους.
Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν
Keywords
Τυχαία Θέματα