Διευθυντές Σχολείων

Αναφορικά με τους πλαστούς μεταπτυχιακούς τίτλους που χρησιμοποίησαν ορισμένοι εκπαιδευτικοί για να γίνουν Διευθυντές Σχολείων, γιατί απορείτε;
Πόσες φορές δεν έχετε συναντήσει ως συνάδελφοι, γονείς ή μαθητές Διευθυντές Σχολείων οι οποίοι σε οιαδήποτε άλλη δυτική χώρα θα τους είχαν μόνο για να βγάζουν φωτοτυπίες; Δεν λέω για καθαρίστριες διότι εκεί απαιτεί κάποια προσόντα και επιπλέον απαιτεί να δουλεύεις. Στον χώρο της εκ! παίδευσης είναι γνωστό σε όλους: Διευθυντές που δεν γνωρίζουν ούτε μία ξένη γλώσσα (ίσως όχι και την δική μας), που δεν γνωρίζουν
καν ν' ανοίξουν έναν υπολογιστή, που ήταν οι πρώτοι λουφαδόροι όταν έκαναν "μάθημα", που πατούσαν στο σχολείο 2-3 ώρες, που ήταν ανίκανοι να παίξουν παιδαγωγικό και διοικητικό ρόλο. Σε αυτούς αρκούσε ή εύννοια κάποιου ανωτέρου ή μίας συνδικαλιστικό-κομματικής παράταξης (ανεξαρτήτως χρώματος) και εγίνοντο διευθυντές στα σχολεία μας. Όπως σε όλο τον Δημόσιο Τομέα, έτσι και η εκπαίδευση νοσεί βαθύτατα. Ευχαριστώ.

Αναγνώστης
Keywords
Τυχαία Θέματα