Διατροφή διαζυγίου: Σοβαρές ερωτήσεις, παίρνουν απαντήσεις - Τι ποσό πρέπει να καταβάλλει τελικά ο γονιός όταν δεν έχει την επιμέλεια;

Καταρχάς ξεκινώντας αυτό το σημαντικό κεφάλαιο πρέπει να αναφέρω το εξής:
Πρωτίστως δικαίωμα διατροφής έχει κάθε ανήλικο τέκνο κατά των υπόχρεων από το νόμο γονέων του εφόσον βεβαίως και υπο την προυπόθεση ότι το ίδιο δεν έχει κάποια περιουσία ή εισοδήματα απο δωρεές, μισθώματα κ.λπ. και σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον αυτό δεν μπορεί να βρει κάποια εργασία ανάλογη με την ηλικία και τις ικανότητες του και εφόσον και αν φυσικά το επιτρέπει η γενική και επαγγελματική του εκπαίδευση. Σημειωθείτω πως όπως προείπα η εξαιρετική περίπτωση για την υποχρέωση του ανηλίκου να εργαστεί για
να εξασφαλίσει τη διατροφή του ξεκινάει από την ηλικία των 15 ετών. (τα δύο τελευταία είναι σπάνια). Φυσικά και στην δίκη διατροφής το ανήλικο, και εφόσον δεν έχει κριθεί με απόφαση δικαστηρίου ποιος γονέας θα ασκεί την επιμέλεια αυτού, εκπροσωπείται απο το γονέα με τον οποίο συζεί κάτω απο την ίδια στέγη, αφού ο νόμος ερμηνεύει το φαινόμενο αυτό ως ένα είδος προσωρινής επιμέλειας.

Υπόχρεοι εκ του νόμου προς παροχή διατροφής στο ανήλικο- Οι γονείς του
Το ανήλικο δικαιούται να ζητήσει τέτοιο ύψος διατροφής ανάλογα με τις ανάγκες του όπως αυτές προκύπτουν απο τις συνθήκες της ζωής του με σημαντικό στοιχείο επίσης τις ανάγκες εκπαίδευσής του. Δηλαδή με άλλα λόγια άλλη διατροφή θα ζητήσει ένα ανήλικο που είναι ικανός μαθητής με πολύ καλούς βαθμούς και που έχει ανάγκη από φροντιστήρια και άλλη διατροφή ένα ανήλικο που φοιτεί στο τεχνικό σχολείο και δεν θέλει το ίδιο να σπουδάσει όπως και άλλη διατροφή ένα τέκνο που κατοικεί στην Αθήνα και άλλη ένα τέκνο που κατοικεί σε μία μικρή κωμόπολη ή ένα μεγάλο χωριό.

Τί εννούμε όταν λέμε ανάγκες διατροφής τέκνου
Εννοούμε έξοδα για τροφή, στέγαση (στέγη, φωτισμό, θέρμανση), ένδυση, νοσήλεια, φάρμακα, ψυχαγωγία, ανάγκες επαγγελματικής εκπαίδευσης (ξένες γλώσσες, μαθήματα μουσικής, ζωγραφικής) αθλητικές δραστηριότητες όπως συμμετοχή του ανηλίκου σε αθλητικές ακαδημίες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κολύμπι), επίσης δαπάνες για επισκέψεις του ανηλίκου σε πολιτιστικούς χώρους όπως μουσεία, εκθέσεις κ.λ.π, δαπάνες για τις διακοπές του ανηλίκου.
Φυσικά και στην δίκη διατροφής το ανήλικο, και εφόσον δεν έχει κριθεί με απόφαση δικαστηρίου ποιος γονέας θα ασκεί την επιμέλεια αυτού, εκπροσωπείται απο το γονέα με τον οποίο συζεί κάτω απο την ίδια στέγη, αφού ο νόμος ερμηνεύει το φαινόμενο αυτό ως ένα είδος προσωρινής επιμέλειας. Το ανήλικο τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων εκπροσωπείται πάντοτε απο τη μητέρα του.

Πως υπολογίζεται το ύψος της διατροφής που πρέπει να πληρώνει ο υπόχρεος γονέας
Το τέκνο δικαιούται τέτοιο ποσό διατροφής όπως αυτό προκύπτει από τις ανάγκες του που αναφέρθηκαν παραπάνω σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνάμεις των γονέων του, δηλαδή σε συνδυασμό με τα χρήματα που κερδίζει ο πατέρας του ή η μητέρα του ανάλογα από την εργασία τους ή άπο άλλες πηγές όπως ενοίκια, τόκους καταθέσεων κ.λ.π. Έτσι για να υπολογίζουμε τί διατροφή κατά μήνα δικαιούται να ζητήσει το ανήλικο κάνουμε τον εξής υπολογισμό. Προσθέτουμε τα χρήματα που κερδίζει ο κάθε γονέας από τη δουλειά του αν κερδίζει φυσικά και βγάζουμε ένα σύνολο. Δηλαδή για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι η μητέρα κερδίζει 700 ευρώ μηνιαίως και ο πατέρας κερδίζει 1.800 ευρώ μηνιαίως που μας κάνουν σύνολο 700 +1. 800 = 2.500 ευρώ. Και ας υποθέσουμε ότι το ανήλικο τέκνο έχει μηνιαίες ανάγκες (φροντιστήρια, διατροφή, ψυχαγωγία κ.λ.π) που φτάνουν τα 600 ευρώ. Τότε το ποσό που πρέπει να συνεισφέρει ο κάθε γονέας για να συμπληρωθεί το ποσό αυτό των 600 ευρώ υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τις οικονομικές δυνάμεις (τα χρήματα που κερδίζει μηνιαία) του κάθε γονέα με το σύνολο των χρημάτων που κερδίζουν και οι δύο μαζί. Δηλαδή στο παράδειγμά μας για να βρούμε τί ποσό πρέπει να καταβάλει ο πατέρας για να συμπληρωθεί το ποσό των 600 ευρώ διαιρούμε το σύνολο των χρημάτων που κερδίζει μηνιαίως, δηλαδή 1800 ευρώ ΔΙΑ του συνόλου των χρημάτων που κερδίζουν και οι δύο γονείς μαζί, δηλαδή στο παράδειγμά μας ΔΙΑ 2.500 ευρώ (1800 ευρώ Χ 100 ΔΙΑ 2.500 (1800 ο πατέρας + 700 η μητέρα) = 72. Δηλαδή ο πατέρας πρέπει να συνεισφέρει 72% τοις εκατό για να συμπληρωθεί το ποσό των 600 ευρώ που απαιτείται για την διατροφή του ανηλίκου. Δηλαδή 600 ευρώ Χ 72% = 432 ευρώ. Δηλαδή ο πατέρας πρέπει σύμφωνα με το νόμο να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 432 ευρώ στο ανήλικο τέκνο του και η μητέρα του υπόλοιπο που είναι 600 ευρώ - 432 ευρώ = 168 ευρώ.Τώρα στην περίπτωση που αναφέρω που το ανήλικο παιδί μένει με την μητέρα του, αυτή φυσικά και δεν του δίνει τα 168 ευρώ αλλά ο νόμος στην περίπτωση αυτή αποτιμάει σε χρήμα τις υπηρεσίες που προσφέρει η μητέρα στο παιδί (φροντίδα, επιμέλεια) και έτσι λογίζεται ότι συμπληρώνεται το ποσό των 600 ευρώ που απαιτείται για διατραφεί ένα ανήλικο παιδί όπως αυτό στο παράδειγμά μας.

Σημαντικές πληροφορίες για τους γονείς που προβαίνουν σε αγωγές διατροφής για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους.

1. Στις οικονομικές δυνάμεις καθενός από τους γονείς του ανηλίκου λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο τα χρήματα που κερδίζει από την εργασία του, αλλά και κάποια ακίνητη περιουσία που ενδέχεται να "έχει στο όνομά του" που ναι μεν μπορεί να είναι απρόσοδη, αλλά ο νομοθέτης λέει ότι αρκεί αυτή η περιουσία να μπορεί να ρευστοποιηθεί, δηλαδή να πουληθεί, να εκμισθωθεί κ.λ.π.-

2. Στην οικονομική κατάσταση του κάθε γονεά (προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που υποχρεούται να πληρώνει για διατροφή του ανηλίκου) λαμβάνεται υπόψη όχι απαραίτητα αυτά που ο κάθε γονέας κερδίζει αλλά και αυτά τα χρήματα που θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει σύμφωνα με τις αντικειμενικές και οικογενειακές συνθήκες σε συνδυασμό με τις προσωπικές του δυνατότητες και προσόντα. Δηλαδή φυσικά και ο κάθε δικαστής με δυσκολία θα πιστέψει κάποιο πατέρα δικηγόρο με 25 χρόνια δικηγορίας ότι αποκερδαίνει σύμφωνα με τη φορολογική του δήλωση δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) το χρόνο, όπως και κάποια 35χρονη πτυχιούχο ΑΕΙ μητέρα με παιδί 15 ετών και με διαμέρισμα ανοίκιαστο της κυριότητάς της ότι αδυνατεί να εξεύρει οποιαδήποτε εργασία και πρέπει να επιλαμβάνεται συνεχώς της επιμέλειας του 15χρονου παιδιού της. Εδώ το δικαστήριο θα λάβει υπόψη τις δυνατότητές της σύμφωνα με το πτυχίο της, ότι δηλαδή θα μπορούσε λ.χ να βρει κάποια εργασία από την οποία να κερδίζει 500 ευρώ μηνιαίως και ότι φυσικά θα μπορούσε να βρει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς ενοικιαστή για το ξενοίκιαστο διαμέρισμά της από το οποίο θα λαμβάνει 200 ευρώ π.χ το μήνα. Δηλαδή ότι η μητέρα αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μηνιαία εισοδήματα της τάξης των 700 ευρώ και όχι ότι αυτή είναι άπορη και δεν έχει καθόλου μηνιαία έσοδα. Σε αυτόν τον τρόπο σκέψης θα πρέπει να μπει ο κάθε δικαστής προκειμένου να αποφευγούν παρελκυστικές τακτικές (που γίνονται εσκεμμένα) μερικών ασυνείδητων γονέων να εμφανίζουν μικρότερα του πραγματικού εισοδήματα και κάποιων "άεργων" που στηρίζονται αποκλειστικά στην φιλοτιμία του εν διαστάσει συζύγου τους.-

3. Στις περισσότερες δίκες που πραγματοποιούνται για την καταβολή διατροφής σε ανήλικα τέκνα, για να μην πω σε όλες, εμφανίζεται ο υπόχρεος προς καταβολή διατροφής γονέας να παρουσιάζει στο μεσοδιάστημα έχει συνάψει ένα, δύο ακόμη και τρία δάνεια (στεγαστικό , καταναλωτικά κ.λ.π) τα οποία και είναι υποχρεωμένος να πληρώνει με μηνιαίες καταβολές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα αυτός τελικά να λαμβάνει ,π.χ αν είναι μισθωτός, αντί για 1.500 ευρώ μηνιαίως, μετά από τις κρατήσεις για την αποπληρωμή των δανείων το ποσό των 600 ευρώ. Εδώ έρχεται η παρεμβολή του νομοθέτη την οποία ακολουθούν όλα δικαστήρια, σύμφωνα με την οποία, δεν αφαιρείται από τον υπολογισμό του εισόδηματος του υποχρέου γονέα το κεφάλαιο του δανείου που είναι υποχρεωμένος αυτός να πληρώνει αλλά μόνο οι ενσωματωμένοι στην μηνιαία δόση τόκοι, και το κεφάλαιο του δανείου που αυτός πληρώνει λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον βιοτική του ανάγκη. Δηλαδή στο παράδειγμά μας αν αυτός πληρώνει για τα τρία δάνεια μηνιαία δόση 900 ευρώ από τα οποία τα 700 ευρώ αποτελούν κεφάλαιο του δανείου και τα 200 ευρώ τους τόκους, του δανείου, τότε ο δικάζων δικαστής θα υπολογίζει ως μηνιαίο εισόδημα του υπόχρεου γονέα το ποσό των 1.300 ευρώ (δηλαδή 1.500 που λαμβάνει ως μηνιαίο μισθό - 200 ευρώ οι τόκοι των δανείων = 1.300) και δεν θα αφαιρέσει απο τον υπολογισμό του μηνιαίου εισόδηματος του και το κεφάλαιο των δανείων (δηλαδή τα 700 ευρώ στο παράδειγμά μας) που ο υπόχρεος καταβάλει κάθε μήνα στους δανειστές του, δηλαδή τις Τράπεζες. Δεν θα ΠΕΙμε άλλα λόγια ο δικαστής ότι ο υπόχρεος προς καταβολή διατροφής στα ανήλικα τέκνα γονέας τελικά μετά τις καταβολές των δόσεων των δανείων λογίζεται ότι του μένουν μόνο 600 ευρώ από το οποίο ποσό πρέπει να υπολογιστεί η συνεισφορά του στην καταβολή της διατροφής των ανήλικων, αλλά ότι του μένουν 1.300 ευρώ, αφού μόνο τους τόκους που μηνιαίως λογίζεται ότι πληρώνει ο γονέας στα δάνεια θα υπολογίσει.-

4. Όταν ο δικαστής καλείται να υπολογίσει τις οικονομικές δυνάμεις του κάθε γονέα προκειμένου να αποφασίσει για το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο καθένας απο αυτούς ως διατροφή στα τέκνα τους, πάντοτε υπολογίζει σε χρήμα και την προσωπική εργασία της μητέρας ή αντίστοιχα του πατέρα αν αυτός έχει την επιμέλεια των παιδιών, στο σπίτι και την απασχόλησή τους με την περιποίηση και την φροντίδα των παιδιών. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η μητέρα λαμβάνει μισθό 700 ευρώ και μετά από υπολογισμούς του δικαστή αυτή πρέπει να συνεισφέρει με 250 ευρώ στην διατροφή των ανηλίκων τέκνων της και τα υπόλοιπα πρέπει να τα συνεισφέρει ο πατέρας, από τα 250 ευρώ θα αφαιρέσει π.χ 150 ευρώ που υπολογίζει με την προσωπική του κρίση ο δικαστής ότι αποτιμάται η φροντίδα της μητέρας στα παιδιά της και άρα τελικώς η προσφορά σε ρευστό χρήμα της μητέρας θα ανέρχεται τελικά στο ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως, αφού 250 ευρώ - 150 ευρώ η αποτίμηση των φροντίδων της = 100 ευρώ.-

5. Επειδή η αποτίμηση σε χρήμα των ιδιαίτερων φροντίδων του γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου είναι δυσχερής, αφού έχει παρατηρηθεί πολλές φορές τα δικαστήρια να υπολογίζουν αστάθμιτα την τελευταία (αποτίμηση), καλό θα ήταν να λαμβάνεται υπόψη κατά την αποτίμηση των ιδιαίτερων φροντίδων τα ποσά που θα μπορούσε να "βάλει στην άκρη" ο γονέας εκείνος που έχει την επιμέλεια, αν δεν είχε την φροντίδα των ανηλίκων. Στην διατροφή συνυπολογίζεται και η οικία.

6. Αν ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση να πληρώνει διατροφή στον άλλο σύζυγο, τότε στην δίκη για την καταβολή διατροφής για τα ανήλικα τέκνα δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι στο εισόδημα της συζύγου του πρέπει να υπολογιστεί και αυτό που τις καταβάλει αυτός για διατροφή της, αφού ο νόμος λογίζει ότι τα χρήματα αυτά τα καταβάλει ο σύζυγος για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της δικαιούχου και δεν θεωρούνται εισόδημα.

7. Ο Υπόχρεος προς καταβολή διατροφής γονεάς δεν μπορεί να προβάλει στο δικαστήριο τον ισχυρισμό ότι αν καταβάλει την αιτηθείσα διατροφή μπορεί να διακινδυνέψει η δική του διατροφή, γιατί ο γονέας έχει υποχρέωση απο το νόμο να διατρέφει το ανήλικο τέκνο του ακόμη και όταν κινδυνεύει και η δική του διατροφή.

8. Είναι άκυρη οποιαδήποτε παραίτηση ανηλίκου για διατροφή στο μέλλον τόσο ως προς το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να καταβάλλεται όσο και ως προς το ύψος της. Είναι αδιάφορο αν αυτή η παραίτηση είναι ρητή ή σιωπηρή, αν γίνεται με αντάλλαγμα ή όχι. Μόνο παραίτηση από τις δόσεις διατροφής για το παρελθόν είναι ισχυρή.
(τα παραπάνω στοιχεία τα συλλέξαμε από τον Δικηγόρο Τρικάλων, κο Αντώνη Πράπα)

Καυτές ερωτήσεις, παίρνουν απαντήσεις
Ερώτηση: Έχω προσωρινή απόφαση δικαστηρίου για διατροφή 1450 ευρώ. Χάνω τα προηγούμενα χρήματα;

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Όπως θα σας ενημερώσει ο δικηγόρος σας, έχετε δικαίωμα επιβολής κατάσχεσης στην περιουσία του πατέρα στο ύψος των διατροφών που σας οφείλει καθώς και στον μισθό του και στις τραπεζικές του καταθέσεις. Δυστυχώς, και η διαδικασία αυτή έχει έξοδα.

Ερώτηση: Έχω στα χέρια μου πρόσφατη απόφαση διατροφής για δύο παιδιά 11 και 13 ετών ως την ενηλικίωσή τους, παρ’ όλο που ο πατέρας δήλωσε άνεργος και δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Μπορώ να κάνω κατάσχεση στη περιουσία των γονιών του;

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Αγαπητή Φίλη,
Φοβάμαι ότι η απάντησή μου επί της ουσίας θα σε δυσαρεστήσει. Δεν μπορείς να κάνεις κατάσχεση στην περιουσία των γονέων του πατέρα των παιδιών σου. Η αξίωση διατροφής είναι μόνο προσωπική και από τον πατέρα προς τα παιδιά και από τα παιδιά προς τον πατέρα.

Εάν ο πατέρας αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο μελλοντικά, εφόσον θα έχεις δικαστικές αποφάσεις για διατροφή των τέκνων σας, θα μπορέσεις να διεκδικήσεις τα χρήματα αυτά από τα τότε περιουσιακά στοιχεία του. Εάν δεν αποκτήσει ποτέ περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) ή δεν αποκτήσει εργασία με την οποία αποδεδειγμένα να αμείβεται (ώστε να κατάσχεις τον μισθό του στα χέρια του εργοδότη του), δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εναντίον του.

Θεωρώ ότι το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ακολουθήσεις όλες τις νόμιμες διαδικασίες δικαστικά και στον τομέα του αστικού και στον τομέα του ποινικού. Δηλαδή να δικάσεις τις αγωγές διατροφής που ανά διετία οφείλεις να καταθέσεις για την διατροφή των τέκνων σας, ακόμα και εάν δεν εισπράττεις από τον αντίδικο σου. Επίσης, οι μηνύσεις άμεσο αποτέλεσμα δεν έχουν όμως, ταλαιπωρείται ο αντίδικος σου. Δεδομένου του ότι θα κερδίζεις όλες τις μηνύσεις θα αναγκάζεται ο πατέρας να πληρώνει και τα έξοδα της εκάστοτε δίκης και τα χρηματικά πρόστιμα, κάτι που θα τον εξοντώσει δικαστικά (καθώς έστω και αν πάει όλες τις υποθέσεις στο εφετείο, μαζεύονται αρκετά μεγάλα ποσά). Σε διαφορετική περίπτωση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φυλακίσεως. Οπότε θα κουραστεί να πληρώνει (εάν δεν κουραστείς εσύ πρώτα να τον κυνηγάς) και θα καταλήξει να σου καταβάλει διατροφή.

Οι μηνύσεις μπορούν να εκδικάζονται με εσένα ως μηνύτρια (και όχι ως πολιτικός ενάγουσα, που έχει αναγκαστική παράσταση δικηγόρου).

Ερώτηση: Έχω ακούσει ότι μετά το διαζύγιο και εφόσον η πρώην σύζυγος ξαναπαντρευτεί, ο πατέρας του ανήλικου σταματά να έχει υποχρέωση καταβολής διατροφής για το παιδί. Ισχύει κάτι τέτοιο; Αν ναι, ισχύει το ίδιο και για περιπτώσεις που η μητέρα συζεί με τον σύντροφο της και είναι και οι δύο εργαζόμενοι;

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Αγαπητή φίλη,
Δεν ισχύει αυτό που αναφέρετε σε καμία περίπτωση!

Η διατροφή που καταβάλει ο σύζυγος για την μητέρα (και όχι για τα τέκνα) είναι αυτή που παύει με το νέο γάμο της μητέρας.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορεί να κάνει ο πατέρας είναι να ζητήσει δικαστικά να καταβάλει μειωμένη διατροφή διότι αφενός η δική του οικονομική κατάσταση έχει δυσχερανθεί λόγω της κρίσης και αφετέρου η οικονομική κατάσταση της μητέρας βελτιώθηκε λόγω του γάμου της (εάν αυτό μπορεί φυσικά να θεμελιωθεί με στοιχεία). Για να μειωθεί η διατροφή στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται οπωσδήποτε δικαστική απόφαση.

Ερώτηση: Από την στιγμή που έχεις υποβάλει μήνυση για μή καταβολή της διατροφής μετά από πόσο καιρό ορίζεται η 1η τακτική δικάσιμος;

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Αγαπητή Φίλη,
Θα σας έλεγα να έχετε καλή υπομονή! Η μήνυση θα φθάσει στο αρμόδιο γραφείο της Εισαγγελίας εντός 8 μήνου, οπότε θα υπολογίζετε τη δικάσιμο εντός του έτους. Θα σας πρότεινα να μην έχετε αναστολές αναφορικά με την σύλληψή του, καθώς η διαδικασία των μηνύσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Ερώτηση: Έχω πάρει συναινετικό διαζύγιο εδώ και 2 χρόνια και είχαμε συμφωνήσει αρχικά την διατροφή με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό για να τον διευκολύνω για τα πρώτα χρόνια, στα 300€ και για τα 2 παιδιά (8 ετών και 4,5 ετών). Πλέον το ποσό αυτό δεν αρκεί ούτε καν για τα απαραίτητα. Μπορώ να διεκδικήσω μεγαλύτερο ποσό;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «P&A Legal»

Κατά το άρθρο 1486 εδ. β του Α.Κ. το ανήλικο τέκνο, κι αν ακόμα έχει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του .

Κατά το άρθρο 1493 ΑΚ Το μέτρο διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του .

Με απλά λόγια, ο νομοθέτης έχει προβλέψει αφενός την υποχρέωση και των δύο γονέων και κυρίως εκείνου που είναι πιο ισχυρός οικονομικά διατροφής των παιδιών και αφετέρου αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες των παιδιών με το πέρασμα των ετών αλλάζουν και αυξάνονται. Άλλες οι ανάγκες ενός βρέφους και άλλες ενός παιδιού που πάει στο γυμνάσιο.

Συνεπώς ο καθορισμός της διατροφής από το δικαστήριο γίνεται λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων για την αξιοπρεπή διαβίωση και εκπαίδευση των παιδιών και των οικονομικών δυνατοτήτων του υπόχρεου και καθορίζεται για μια διετία. Μετά τη διετία, ή αν οι συνθήκες τις οποίες έλαβε το δικαστήριο υπόψη του και καθόρισε την διατροφή άλλαξαν, τότε καθένας των διαδίκων, δηλ. τόσο ο δικαιούχος όσο και ο υπόχρεος σε διατροφή μπορούν να ζητήσουν στην πρώτη περίπτωση νέο καθορισμό της διατροφής για τα επόμενα δύο χρόνια στη δε δεύτερη την μεταρρύθμιση της απόφασης και τον εκ νέου καθορισμό της διατροφής.

Εν προκειμένω, μπορείτε να διεκδικήσετε μεγαλύτερο ποσό διατροφής από αυτό το οποίο έχετε συμφωνήσει λαμβανομένων υπόψιν των νέων αναγκών των παιδιών σας, είτε εξωδικαστικά (δηλαδή να το συμφωνήσετε και να το αποτυπώσετε σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό) είτε δικαστικά, εγείροντας αγωγή διατροφής. Ταυτόχρονα όμως μπορείτε να ασκήσετε ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής επιδίκασης διατροφής ώστε να αναπροσαρμοστεί το ποσό της ήδη αποδιδόμενης διατροφής μέχρι το δικαστήριο να εκδώσει οριστική απόφαση επί της αγωγή σας.

Ερώτηση: Ο πρώην σύζυγος οφείλει διατροφές. Του έγινε κατάσχεση ακινήτου και μετά από 10 μέρες, έκανε το κατασχεμένο ακίνητο δωρεά στην αδερφή του και φαίνεται καθαρό. Τί γίνεται από εδώ και πέρα;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «P&A Legal»

Η κατάσχεση ακολουθεί το ακίνητο όποτε το δικαίωμα σας εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς πρόβλημα.

Το γεγονός ότι στο συμβόλαιο δωρεάς δεν αναφέρεται η κατάσχεση είναι νομικά αδιάφορο για την απαίτησή σας.

Εσείς μπορείτε να στραφείτε είτε εναντίον της αδελφής του πρώην συζύγου σας όμως σε αυτή την περίπτωση εκείνη μπορεί να αντιτάξει ότι δεν ήξερε τα περί κατάσχεσης και είναι καλόπιστη τρίτη είτε να στραφείτε κατά του πρώην συζύγου με αγωγή καταδολίευσης δανειστών και να ζητήσετε την ακύρωση του συμβολαίου και την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση.

Ερώτηση: Είμαι ανύπαντρη μητέρα ενός αγοριού 5,5 ετών εκτός γάμου. Το παιδί αναγνωρίστηκε από τον πατέρα με συμβολαιογραφική πράξη εντός μήνα από την γέννηση του. Μετά από οχτώ μήνες όμως, ο πατέρας, έφυγε από το σπίτι, διατηρώντας μια ελάχιστη επαφή με το παιδί, μέχρι και τα 4 χρόνια του, οπότε και έφυγε στο εξωτερικό. Μέχρι να φύγει σπάνια και λίγα με βάση τις ανάγκες του μεν, αλλά έδινε κάποια χρήματα για το παιδί. Από τότε που έφυγε σταμάτησε να επικοινωνεί με το παιδί και να στέλνει χρήματα, φυσικά . Ως αναγνωρισμένο τέκνο, ο γιος μου δεν δικαιούται τα πλήρη δικαιώματα όπως και τα παιδιά εντός γάμου, άρα και διατροφή;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Αντωνοπούλου, από το δικηγορικό γραφείο «Attica Lawyers»

Αγαπητή φίλη,
Βεβαίως και το παιδί σου έχει δικαιώματα και σαφέστατα μπορείς να τα διεκδικήσεις. Ωστόσο, επειδή η χώρα στην οποία μετοίκησε ο πατέρας του παιδιού είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, τα πράγματα θα είναι λίγο πιο χρονοβόρα απ’ ότι πιστεύεις βασιζόμενη στην Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, η Ελλάδα συμμετείχε στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 4/2009 (για την υποχρέωση διατροφής) και στη Σύμβαση της Χάγης της 23.11.2007, η οποία ρυθμίζει τα σχετικά με την υποχρέωση της διατροφής.

Με βάση τη Σύμβαση της Χάγης, οι υποχρεώσεις διατροφής διέπονται από το δίκαιο του κράτους της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής (διαζευκτικά και από άλλα δίκαια). Κατά τον ΕΚ 4/2009, διεθνή δικαιοδοσία για την έκδοση απόφασης διατροφής έχουν τα δικαστήρια του τόπου συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής.

Αν επρόκειτο για οποιαδήποτε άλλη χώρα συμβαλλόμενη στο Πρωτόκολλο της Χάγης και στον ΕΚ 4/2009, τα πράγματα θα ήταν πολύ απλά: θα ασκούσαμε αγωγή στην Ελλάδα (που θα έπρεπε όμως με βάση ορισμένες διατυπώσεις του ΕΚ 1393/2007 να κοινοποιηθεί και στον πατέρα στην Αγγλία) με εναγόμενο τον πατέρα, τα ελληνικά δικαστήρια θα είχαν διεθνή δικαιοδοσία, και θα εξέδιδαν απόφαση, η οποία όταν θα αποκτούσε εκτελεστότητα, θα εφαρμοζόταν και θα εκτελούνταν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή της αναγνώρισης και χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας.

Ωστόσο, η Σύμβαση της Χάγης και ο ΕΚ 4/2009 δεν εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι: α) άσκηση αγωγής κατά του πατέρα για διατροφή στα ελληνικά δικαστήρια του τόπου κατοικίας του παιδιού, β) έκδοση τελεσίδικης εκτελεστής απόφασης, γ) διαδικασία κήρυξης αυτής εκτελεστής στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου για την κήρυξη εκτελεστότητας. Συμπερασματικά, βεβαίως και μπορείς να κινήσεις τις διαδικασίες που σκέφτεσαι, απαιτείται όμως μία λίγο πιο σύνθετη διαδικασία από ότι ενδεχομένως πίστευες.

Ερώτηση: Εγώ και η πρώην σύζυγός μου, έχουμε πάρει συναινετικό διαζύγιο και έχουμε ένα σπίτι αγορασμένο 50-50 ποσοστό ιδιοκτησίας με στεγαστικό δάνειο. Το σπίτι το γράψαμε στο ανήλικο παιδί μας και εμείς έχουμε την επικαρπεία. Στο σπίτι αυτό μένω εγώ και πληρώνω ο ίδιος το ποσό του δανείου αξίας 470 ευρώ και μια διατροφή 250 ευρώ. Έχω ζητήσει από τη τράπεζα να μου κάνει ρύθμιση του ποσού του δανείου για 3 χρόνια ώστε να κατέβει λίγο η δόση. Μπορώ να ζητήσω να μειωθεί και η διατροφή έστω λίγο γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα; Έχω παντρευτεί ξανά όπως και η πρώην μου το ίδιο και η ίδια είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση σε σχέση με εμένα, δεν έχουμε και πολύ καλή σχέση βέβαια. Εγώ έχω αποκτήσει και ένα παιδί από τον δεύτερο γάμο και τα οικονομικά μου είναι λίγο μειωμένα. Μπορώ να πετύχω κάτι;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του ΑΚ, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν τούτο έχει περιουσία, της ποίας όμως τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, η δε διατροφή περιλαμβάνει όλα τα προς το ζην αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του. Με τον όρο δικαιούχο εν προκειμένω εννοούμε το ανήλικο τέκνο σας.

Εν προκειμένω εσείς, μπορείτε να ζητήσετε μείωση της διατροφής μόνο εφόσον τα εισοδήματά σας έχουν περιορισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστούν δυσβάσταχτη έως αδύνατη την πληρωμή του συγκεκριμένου ποσού (μείωση μισθού ή αποδοχών, ενδεχομένως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από την υποχρέωση που έχει δημιουργηθεί προς το δεύτερο τέκνο). Αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση προς το δικαστήριο το οποίο θα αποφασίσει για τον καθορισμό του ποσού της διατροφής με αναγωγή στις οικονομικές δυνάμεις των δύο γονέων από τις οποίες θα προκύψει η αναλογική επιβάρυνση του καθενός. Οι δυνάμεις του κάθε συζύγου – γονέα λειτουργούν αφενός ως κριτήριο προσδιοριστικό του ύψους της συνεισφοράς που οφείλει και αφετέρου ως μέσο (τρόπος, μορφή) εκπληρώσεως της οφειλόμενης συνεισφοράς. Η υποχρέωση και το ύψος της συνεισφοράς του κάθε γονέα – συζύγου καθορίζεται κατά το λόγο των δικών του δυνάμεων προς το άθροισμα των δυνάμεων και των δύο.

Ερώτηση: Είμαι ανύπαντρη μητέρα, και άνεργη. Συζούσα με το σύντροφο και πατέρα του παιδιού μου για 12 χρονια, το παιδί μου είναι αναγνωρισμένο. Θέλω να ρωτήσω εάν αξιώνω κάποια διατροφή για εμένα ή και εάν μπορώ να ζητήσω για κάποιο χρονικό διάστημα, 6 μηνών, κάποια χρηματική στήριξη μέχρι να σταθώ στα πόδια μου, εκτός από την διατροφή του παιδιού, που σαφώς δεν είναι αρκετή για να επιβιώσουμε!

Απαντάει ο Δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, Κωνσταντίνος Τζίκας

Yπόχρεοι διατροφής των τέκνων είναι και οι δύο γονείς και μάλιστα ο καθένας με τις οικονομικές του δυνατότητες. Έχει παγίως νομολογηθεί οτι “τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί εκουσίως ή δικαστικώς με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εξομοιώνονται νομικώς απέναντι στους γονείς και στους συγγενείς των τελευταίων με τα τέκνα που γεννήθηκαν σε γάμο” (Εφ. Αθ. 2622/1995, Ελλ. Δνη., Τόμος 37, σελ. 1.118, Εφ. Θεσ. 2518/1995, Ελλ. Δνη., Τόμος 38, σελ. 1.163).

Aναφορικά με το ζήτημα διατροφής μιας ανύπαντρης μητέρας:

Σύμφωνα με το άρθρο 1503 του Αστικού Κώδικα αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «Σε περίπτωση όπου ένα τέκνο γεννήθηκε χωρίς γάμο της μητέρας του, το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτησή της, να καταδικάσει τον πατέρα που αναγνωρίστηκε δικαστικώς ή ακόμη και εκούσια (1484 Α.Κ.), ακόμη και αν το τέκνο γεννήθηκε νεκρό: 1ον. στην καταβολή των δαπανών του τοκετού, 2ον. σε διατροφή της μητέρας, εφόσον αυτή αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό της, επί δύο μήνες πριν από τον τοκετό και τέσσερις ύστερα από αυτόν, ή, αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, το πολύ επί ένα έτος.

Πάρα ταύτα επικρατεί και η άποψη στον νομικό κόσμο, σε θεωρητικό ακόμη επίπεδο, ότι μια ανύπαντρη μητέρα η οποία αποδεικνύεται ότι είναι άπορη, μπορεί να καταθέσει τακτική αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο με την οποία να αιτείται περαιτέρω διατροφή, πλέον αυτών που ορίζει το ανωτέρω σχετικό άρθρο.

Τρόπος υπολογισμού της διατροφής του ανήλικου τέκνου και της μητέρας του λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ζωής που είχε η οικογένεια προ της διακοπής της συμβίωσης
(πραγματικό γεγονός απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

Παρατίθεται το κείμενο απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών γιά να δειχθεί ο τρόπος που τα Δικαστήρια υπολογίζουν το ύψος της διατροφής τόσο του ανηλίκου όσο κα της συζύγου ανάλογα με το επίπεδο ζωής που είχαν όσο διαρκούσε η συμβίωση.

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο την 14.05.2001 στον Ιερό Ναό ... στη ... Από το γάμο τους απέκτησαν την 09.12.2005 ένα θήλυ τέκνο τη .................. Η έγγαμη συμβίωσή τους ήταν αρχικά ομαλή και δεν παρουσίαζε προβλήματα, παρά την μεταξύ τους απόσταση, σε αυτό συντελούσε το γεγονός ότι ο καθ` ου, ο οποίος ήταν υποπλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού και απασχολείται σε πλοία που πραγματοποιούσαν υπερπόντια ταξίδια, εξασφάλιζε ένα καλό επίπεδο ζωής στον ίδιο αλλά και στην οικογένειά του. Το Μάρτιο του έτους 2012, ο καθ` ου επέστρεψε στην Ελλάδα, ότε και δήλωσε στην αιτούσα ότι αποχωρεί από τη συζυγική κατοικία, έκτοτε σταμάτησε να συνεισφέρει οτις οικογενειακές ανάγκες και να διαμένει με την αιτούσα και την κόρη τους έχοντας μετοικήσει. Ο καθ` ου είναι 40 ετών, υγιής και εργάζεται ως υποπλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού. Το οικονομικό έτος 2012 είχε συνολικό δηλωθέν εισόδημα 82.664,20 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2012), το έτος 2011 είχε συνολικό δηλωθέν εισόδημα 83.543,92 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2011), το έτος 2010 είχε συνολικό δηλωθέν εισόδημα 81.222,84 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2010), το οικονομικό έτος 2009 είχε συνολικό δηλωθέν εισόδημα 74.595,26 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2009), επομένως, αποκομίζει μηνιαίως περί τις 6.890,00 ευρώ. Επίσης είναι κάτοχος ενός πολυτελούς αυτοκινήτου της εταιρίας κατασκευής ............, 3.387 κ.ε. αξίας 37.000 ευρώ καθώς και ενός έτερου οχήματος της εταιρίας κατασκευής ................. (.................) 1.699 κ.ε, αξίας 25.000 ευρώ περίπου. Παράλληλα ο καθ` ου έχει λάβει: α) καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο 24.535,00 ευρώ από την Τράπεζα ................. με μηνιαία δόση 595,00 ευρώ (βλ. αντίγραφο λογαριασμού της Τράπεζας ..............), β) δάνεια με σκοπό την αγορά μεταφορικού μέσου ποσών 26.000,00 και 7,000,00 ευρώ από της ................ μέλος της ............, γ) καταναλωτικό-προσωπικό δάνειο 6.900,00 ευρώ από την τράπεζα ................. με υπόλοιπο 1877,88 ευρώ και δ) στεγαστικό δάνειο ποσού 30.000,00 ευρώ από την Τράπεζα ............... για το οποίο επιβαρύνεται με μηνιαία δόση 535,13 ευρώ και με υπόλοιπο 6.400 ευρώ. Με τα δεδομένα αυτά οι μηνιαίες οικονομικές δυνάμεις του καθ` ου, πραγματικές και υποθετικές του καθ` ου ανέρχονται στο ποσό των 6.000 ευρώ.

Η αιτούσα είναι 38 ετών, απααχολείται ως βοηθός νηπιαγωγού σε ιδιωτικό σχολείο, λαμβάνει καθαρά μηνιαίως περί τα 1000,00 ευρώ (βλ. καταστάσεις μισθοδοσίας της εταιρίας .................), ενώ έχει στην ψιλή κυριότητά της ένα διαμέρισμα επιφανείας 105 τμ.. του οποίου τη χρήση της έχει παραχωρήσει η επικαρπώτρια μητέρα της καθώς και την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος 98 τμ. στο Παλαιό Φάληρο Αττικής από το οποίο δεν έχει εισοδήματα. Αυτή είναι επιβαρυμένη με στεγαστικό δάνειο υπόλοιπου ποσού 35.672,11 ευρώ, το οποίο δεν αφορά την επισκευή της κοινής εξοχικής κατοικίας μεταξύ των συζύγων, διότι ελήφθη την 05.02.2004 (βλ. βεβαίωση χορήγησης δανείου της Ελληνικής Τράπεζας), ενώ την κοινή εξοχική τους κατοικία οι διάδικοι την απέκτησαν μεταγενέστερα. Ενόψει των ανωτέρω οι μηνιαίες οικονομικές δυνάμει της αιτούσας υπολογίζονται στο ποσό των 1.200 ευρώ. Ενώ το σύνολο των οικογενειακών αναγκών των συζύγων βάσει του βιοτικού επιπέδου που είχε διαμορφωθεί ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι δύσεις δανείων, για τις οποίες είναι υπόχρεος ο σύζυγος.

Ο καθ` ου επικαλείται ότι η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης οφείλεται οφείλεται στην κακή διαχείριση των οικονομικών εκ μέρους της ενάγουσας, η οποία καθ` όλο το χρονικό διάστημα του έγγαμου βίου τους διαχειριζόταν τα χρήματα τα οποία αυτό αποκόμιζε από την εργασία του. Πράγματι όπως συνομολογούν αμφότεροι οι διάδικοι κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους δεν προέβησαν σε αποταμίευση των εσόδων τους, αντίθετα αυτοί προκειμένου να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες (αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, ρούχων, έξοδα διασκέδασης) διέθεταν όσα αποκόμιζαν, λαμβάνοντας επιπλέον καταναλωτικά δάνεια, τούτο όμως υπήρξε κοινή επιλογή και απόφαση αμφοτέρων των συζύγων και δεν οφείλεται στην αιτούσα όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο καθ` ου. Στην κρίση αυτή καταλήγει το Δικαστήριο αφενός από το γεγονός ότι ο καθ` ου πολύ πριν το Μάρτιο του έτους 2012 αγόρασε τα ανωτέρω πολυτελή αυτοκίνητα, προβαίνοντας μάλιστα σε λήψη καταναλωτικών δανείων για την αγορά τους, ενώ μέχρι το Μάρτιο του έτους 2012 αυτός συνέχιζε να αποστέλλει με εμβάσματα το σύνολο σχεδόν της μισθοδοσίας του (το έτος 2011 κατέθεσε το συνολικό ποσό των 63.000 ευρώ, (βλ. απόκομμα κίνησης λογαριασμού χρονικού διαστήματος 01.01.2011-3 1.12.2011 του με αριθμό ................ τραπεζικού λογαριασμού), τον οποίο διαχειριζόταν η σύζυγός του. Αντίθετα η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης πιθανολογήθηκε ότι οφείλεται στη σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης εκ μέρους του καθ` ου με τρίτο άτομο, τούτο πιθανολογείται από το γεγονός ότι ο καθ` ου σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK» αναφέρει ότι ευρίσκεται σε σχέση την 18.12.2011, με το σχόλιο «Η KALYTERH MERA STH ΖΟΗ ΜΟΥ» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όπως προκύπτει από το την αναλυτική κατάσταση συναλλαγών του μήνα Μαρτίου 2012 της με αριθμό ............... πιστωτικής κάρτας ............... του καθ` ου, αυτός προέβη την 30.03.2012 (ότε και είχε διασπασθεί η μεταξύ τους έγγαμη συμβίωση) σε αγορά από το κατάστημα γυναικείων εσωρούχων ............... στο Μαρούσι αξίας 192,40 ευρώ και εν συνεχεία από το κατάστημα γυναικείων κοσμημάτων .............. αξίας 528 ευρώ.

Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων είναι ηλικίας 7 ετών και είναι μαθήτρια της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, διαμένει με τη μητέρα του, η οποία αναλίσκει όλο της το χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων της, που απορρέουν από την επιμέλεια αυτού, ασχολούμενη με τη φροντίδα και περιποίησή του έχοντας δημιουργήσει ένα ομαλό και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, που παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή του ανάπτυξη, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητεί ο καθ` ου πατέρας. Ενόψει των ανωτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι το πραγματικό συμφέρον του ανηλίκου, όπως καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές του ανάγκες, λαμβανομένης υπόψη της παιδικής του ηλικίας αλλά και των καταβαλλομένων φροντίδων της μητέρας του για την ανατροφή του, η οποία την περιβάλλει με αγάπη και μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του, επιβάλλει να ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια του ανηλίκου στη μητέρα. Τα αναιτέρω άλλωστε δεν αμφισβητούνται από τον καθ` ου πατέρα, ο οποίος δεν μπορεί εν τοις πράγμασι να ασκήσει την επιμέλεια της ανήλικης κόρης του, λόγω του επαγγέλματός του. Περαιτέρω, το ανήλικο τέκνο του καθ` ου, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στη δίκη περί της διατροφής από τη μητέρα του, εφόσον αυτή ασκεί την προσωρινή επιμέλεια (άρθρα 1516 παρ. 2 ΑΚ), δεν έχει περιουσία και εισοδήματα από άλλη οποιαδήποτε πηγή, λόγω της ηλικίας του, δεν μπορεί να ασκήσει βιοποριστική εργασία. Αυτό δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, καθώς διαμένει μαζί με τη μητέρα του σε ιδιόκτητη κατοικία, ενώ η μητέρα του προσφέρει, τις προσωπικές υπηρεσίες της στην ανατροφή και περιποίησή του, οι οποίες αποτιμώνται στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως. Το ανήλικο έχει ανάγκη διατροφής, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχαγωγίας. Οι δαπάνες για την ικανοποίηση των αναγκών του, ήτοι της συντήρησής του (διατροφή, ένδυση), της περίθαλψής του και εν γένει φροντίδας της υγείας του, της ψυχαγωγίας και του παραθερισμού, είναι οι συνήθεις που απαιτούνται για ανήλικα τέκνα της ίδιας ηλικίας, επιπλέον φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο με απόφαση προφανώς και των δύο γονέων του να φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο, του οποίου τα δίδακτρα είναι 5384,52 ευρώ ετησίως. Παράλληλα το ανήλικο τέκνο των διαδίκων παρακολουθείται από ειδικό λογοθεραπευτή λόγω προβλημάτων στην άρθρωση, δαπάνη η οποία ανέρχεται στο εφάπαξ ποσό των 1280 περίπου (2 συνεδρίες/εβδομάδα Χ 40 ευρώ/συνεδρία Χ 4 εβδομάδες/μήνα Χ 4 μήνες), ενώ έχει ασφάλεια ζωης με ετήσιο ασφάλιστρο 1033,01 ευρώ. Λόγω της ανωτέρω απόφασης των γονέων του να παράσχουν στην κόρη τους ένα υψηλό επίπεδο ζωής, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ανήλικη πρέπει να συνεχίσει να φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο και το επόμενο σχολικό έτος, να διατηρήσει, την ασφάλεια ζωής, ενώ κρίνεται αναγκαία και η παρακολούθηση λογοθεραπείας προς αντιμετώπιση των δυσκολιών της στην άρθρωση. Τις ανάγκες αυτές το ανήλικο τέκνο του καθ` ου δεν είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσει με δικές του δυνάμεις και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα διατροφής σε χρήμα κατά μήνα καταβαλλόμενης έναντι του πατέρα του.

Ενόψει των ανωτέρω οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων, οι μηνιαίες ανάγκες του ανηλίκου τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του με βάση τις οικονομικές δυνάμεις των γονέων του και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, ψυχαγωγία, ένδυση, και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω ιδίως της ηλικίας του, προσδιορίζονται στο ποσά των 1.100,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό ο καθ` ου πρέπει να καταβάλει το ποσό των 900,00 ευρώ κατά το υπόλοιπο ποσό το οποίο απαιτείται για τη διατροφή του συμμετέχει και η αιτούσα μητέρα του, συνεισφέροντας σε αυτό με την προσφορά της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση, φροντίδα και φύλαξή του, η οποία είναι επίσης αποτιμητή σε χρήμα καθώς και με τις οικονομικές δυνάμεις που διαθέτει. Περαιτέρω η διατροφή της αιτούσας προσδιορίζεται με βάση της ανάγκες της, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής της, περιλαμβάνει δε όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση αυτής, την ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη και τις άλλες ανάγκες που είχαν διαμορφωθεί κατά τη συζυγική ζωή, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που δημιουργήθηκαν μετά τη διακοπή της συμβίωσης, η δε δαπάνη για τη διατροφή της ανέρχεται στο ήμισυ των αναγκών της οικογένειας κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, ήτοι (3 000:2-) 1500 ευρώ. Από το ήμισυ του ποσού των οικογενειακών αναγκών αφαιρείται η συνεισφορά αυτού που έχει τη μικρότερη συμμετοχή, ήτοι της αιτούσας, και συγκεκριμένα αφαιρείται το ποσό των [1.500 Χ (1 .200:7.200) =] 250 ευρώ, και εν συνεχεία το ποσό συμμετοχής της στη διατροφή του τέκνου τους [1.100 Χ (1.200:7.200)=] ήτοι 183 ευρώ, και το υπόλοιπο που απομένει, ήτοι 11,500-(250+183)=] 1.067 ευρώ, είναι αυτό που θα απολάμβανε η αιτούσα από το μεγαλύτερο εισόδημα του καθ` ου.
Keywords
διατροφη, ερωτησεις, μειωση μισθων, αθηνα, συμμετοχή, αει, τραπεζες, προσφορες, δηλ, υφίσταται, attica, ελλαδα, ρωτήσω, σελ, βεβαίωση, οφείλεται, facebook, ήτοι, ζωης, σταση εργασιας, μετρο, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2012, φορολογικη δηλωση 2011, βασιλικος γαμος, εκκαθαριση φορολογικης δηλωσης 2011, τελος ακινητης περιουσιας, συλληψεις, Καλή Χρονιά, οτε, θεμα εκθεσης 2012, 600 δις, αλλαγη ωρας 2012, ξανα, ήτοι, αιτηση, αυτοκινητα, γαμος, δανεια, δουλεια, εργασια, ηνωμενο βασιλειο, μητερα, μπασκετ, υψος, αγαπη, αγορα, αγωγη, αει, αθροισμα, αρθρο, απλα, ασφαλιστικα μετρα, ατομο, βεβαίωση, γεγονος, γινει, γινεται, γινονται, γονεις, δανειο, δευτερο, διαστημα, διδακτρα, δηλ, δυστυχως, δηλωση, δικη, εγινε, ευρω, υπαρχει, εκθεσεις, εκουσια, εκπαιδευση, ενδυση, εξοδα, επρεπε, ερχεται, εταιρια, ετων, ετος, εφαπαξ, εφυγε, ζωη, ζωης, υγιης, ιδια, ιδιο, η δικη, ειδος, ηλικια, ημισυ, υπηρεσιες, ισχυει, υφίσταται, θεωρητικο, ιδιωτικο συμφωνητικο, κεφαλαιο, κειμενο, κυρια, κωμοπολη, ληψη, λογια, λογο, μηνες, μειωση, μπορεις, μπορειτε, μηνυση, οικια, οικογενεια, ολγα, ονομα, οπωσδηποτε, οφείλεται, παιδι, παιδια, παλαιο φαληρο, περιβαλλον, πηγη, πλοια, προβληματα, πτυχιο, ρυθμιση, ρωτήσω, σελ, συγκεκριμενα, συζυγο, συνεχεια, συντηρηση, συλληψη, συμμετοχή, σκεφτεσαι, σοφια, σπιτι, σχολειο, ταξιδια, τοις εκατο, τρια, τριτη, ισχυρος, φαληρο, φαρμακα, φυσικα, φορολογικη, φροντιστηρια, χρημα, κωνσταντινος, ασφαλεια, δικαιωμα, δικαιωματα, ελληνικα, γλωσσες, χωρα, ιδιαιτερα, πηγες, πληροφοριες, ποδια, τραπεζα, θελω να, υγειας, βεβαιως, βοηθος, χερια
Αναζητήσεις
διατροφη δικαστηριου, διατροφή σε διαζυγιο σε αναπηρα παιδια
Τυχαία Θέματα