Διαδικασία εκδόσεως διαβατηρίου

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών
1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση διαβατηρίου.

-Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων της ελληνικής αστυνομίας και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:

- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια
ή κλοπή διαβατηρίου.

- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών.

- Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.

- Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.

- Αν είναι ανυπότακτος εξωτερικού.

- Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

- Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

-Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Παράβολο χαρτοσήμου:

Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ συν 20 τοις εκατό ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών).

Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ συν 20 τοις εκατό ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ εξαίρεση σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ 25/2004 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ 25/2004 ως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Π.Δ 135/2007).

Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ συν 20 τοις εκατό ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη ).

Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ συν 20 εκατό ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 ευρώ. (Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.25/2004 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του Άρθρου 1 του Π.Δ 30/2010).

- Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ.

- Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.

Αντί για παράβολα δύναται να κατατίθενται διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., στα οποία θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω ποσά.

Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

- Σε περίπτωση που ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

2. Δι
Keywords
Αναζητήσεις
απο που παιρνω παραβολο χαρτοσημου, απο που παιρνουμε διπλοτυπο εισπραξης
Τυχαία Θέματα