ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΩΣ ΧΩΡΑ,ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.

Το διάστημα 1986-2008 η εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,67%. Πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων με 32,8% είναι το χοιρινό, ακολουθεί το κρέας πουλερικών με 26,8% (το 2008) και το βόειο με 18,3%.Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μέρος της κλαδικής μελέτης «Κρέας» της ICAP, όπου συμπεραίνεται πως το μερίδιο της εγχώριας παραγωγής στο σύνολο της κατανάλωσης μειώνεται διαχρονικά, ενώ ταυτόχρονα η εισαγωγική διείσδυση αυξάνεται, κυμαινόμενη μεταξύ 43%-48,5%
την τελευταία εξαετία. Πώς διαμορφώνονται οι εισαγωγές μας; Παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά στις κατηγορίες βοείου και χοιρινού κρέατος, ενώ στον τομέα της πτηνοτροφίας οι συνθήκες διαφέρουν και οι εισαγωγές παραμένουν σε περιορισμένα επίπεδα, λόγω του υψηλότερου επιπέδου οργάνωσης και του μεγάλου μεγέθους των κορυφαίων μονάδων.Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, οι μεταβολές στην τιμή δεν επηρεάζουν δραστικά τη συνολική κατανάλωση κρέατος, ωστόσο μπορούν να καθορίζουν τον βαθμό υποκατάστασης μεταξύ των διαφόρων ειδών κρέατος. Ο
Keywords
Τυχαία Θέματα