Δείτε πως θα γίνει η ρύθμιση για τα χρέη και τους φόρους των επιχειρήσεων

Μια ευκαιρία να κουρέψουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις με τον εξωδικαστικό μηχανισμό...

Ο νόμος θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για το πλήρες ξεκαθάρισμα των οφειλών των επιχειρήσεων που θα κριθούν βιώσιμες, ενώ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων θα κουρεύονται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
Το μόνο που δεν θα «κουρεύεται» είναι οι μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Στη ρύθμιση θα είναι δυνατή η ένταξη επιχειρήσεων με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ και ο ανώτατος αριθμός των δόσεων προς το Δημόσιο είναι 120 μηνιαίες.

Η διαδικασία προβλέπει ότι κατά την υποβολή της αίτησης, τράπεζες και Δημόσιο πρέπει να είναι σε θέση να αποστείλουν στη βάση δεδομένων που θα τηρεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (ΕΓΔΙΧ) όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις οφειλές του επιχειρηματία.

Για όσες επιχειρήσεις οι συνολικές οφειλές δεν ξεπερνούν τις 50.000, η προτεινόμενη λύση θα προκύπτει από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές άνω των 50.000 ευρώ έως και 2,5 εκατ. ευρώ, η υπόθεση -μετά την ηλεκτρονική ανταλλαγή των στοιχείων- θα παραπέμπεται σε πιστοποιημένο Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα αναλαμβάνει να φέρει τα μέρη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Στις προδιαγραφές για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, περιλαμβάνεται και το ότι οι επιχειρήσεις στις τελευταίες τρεις χρήσεις, θα πρέπει σε τουλάχιστον να παρουσιάζουν μία κερδοφορία.

- Παράλληλα, αν υπάρχει μία οφειλή, αν έχει συγκεντρωθεί το σύνολο των χρεών και έχει μία οφειλή δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.
- Η βάση της υπαγωγής, είναι η βιωσιμότητα.
- Δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που «γεννήθηκαν» μετά την 31/12/2016
- Αν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.
- Ο οφειλέτης υποβάλλει την αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και αποκλείεται η υποβολή δεύτερης, όσο εκκρεμεί η πρώτη.
Keywords
Τυχαία Θέματα