Από Παρασκευή τα επιδόματα ΟΓΑ

Θα καταβληθούν σε 436.000 οικογένειες

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες...
Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του ΣΤ΄ Διμήνου 2010, θα καταβληθούν σε 436.337 οικογένειες το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 132.256.754,45 ευρώ.
newsbeast.gr
Keywords
Τυχαία Θέματα