Ανακύκλωση μπαταριών?? Ορίστε γιατί είναι απαραίτητη!

Μια μπαταρία μολύνει ένα κυβικό μέτρο χώμα και 400 κυβικά μέτρα νερού. Κάθε χρόνο πωλούνται στην Ελλάδα 100 εκατομμύρια μπαταρίες...Το 20% αυτών περιέχουν υδράργυρο, ένα υλικό που προκαλεί νευρολογικές διαταραχές, τύφλωση και θάνατο. Αν και μικρές οι μπαταρίες αν πεταχτούν ανεξέλεγκτα, μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστη καταστροφή, καθώς περιέχουν πλήθος τοξικών ουσιών που συνδέονται με καρκινογενέσεις, νεφρικές ανεπάρκειες, πνευμονοπάθειες κ.τ.λ.Η ανακύκλωση των μπαταριών αν και δεν αποδίδει άμεσα οικονομικά, μας προστατεύει από ένα σορό κινδύνους.
kipouroi.blogspot.com
Keywords
Τυχαία Θέματα