4 χιλιάδες προσλήψεις σε δήμους

Ένα νέο "κύμα" προσλήψεων συμβασιούχων στους Δήμους όλης της χώρας πρόκειται να εκδηλωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Αφορά αποκλειστικά εργαζόμενους στις λεγόμενες "ανταποδοτικές" υπηρεσίες των Δήμων, δηλαδή αυτές για τις οποίες εισπράττονται δημοτικά τέλη (Καθαριότητα, Ύδρευση κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός των οποίων σε όλη τη χώρα υπολογίζεται σε 4.000 θέσεις. Στην ουσία πρόκειται για αιτήματα προσλήψεων προσωπικού αυτών των τομέων, που είχαν υποβάλει οι Δήμοι μέχρι τις 26 Απριλίου
του 2011, τα οποία μετά την αλλαγή του νομικού καθεστώτος πρόσληψης (παλιά αρκούσε απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) τώρα πρέπει να εγκριθούν από την αρμόδια τριμελή υπουργική επιτροπή. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι η πρόσληψη του προσωπικού αυτών των κατηγοριών, επειδή αφορά κάλυψη ανελαστικών δαπανών των ΟΤΑ όπως η Καθαριότητα, εξαιρείται από τον περίφημο περιορισμό των προσλήψεων συμβασιούχων που ορίζει ότι οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2011 περιορίζονται κατά 50% σε σχέση με το 2010. Έτσι, όποιοι Δήμοι υπέβαλαν εγκαίρως σχετικό αίτημα ακόμη και με το παλιό καθεστώς (και δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης) μπορούν τώρα να προχωρήσουν τις διαδικασίες πρόσληψης των εργαζομένων αυτών. http://heraklion1.blogspot.com/
Keywords
Τυχαία Θέματα