Green Mission – για να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες

Η ανάγκη της ορθής ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος τονίστηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Green Mission, μιας περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας που οργανώθηκε από την Sunlight Recycling, μέλος του Ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού. Σκοπός της δράσης «Πράσινη Αποστολή» είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού και του επιχειρηματικού

κόσμου σχετικά με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέος καθώς και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που μπορεί να έχει ο κάθε εμπλεκόμενος στον κύκλο της σωστής ανακύκλωσης.

Το πρόβλημα στη χώρα μας

Όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public, στην Ελλάδα, μόνο το 51% των χρησιμοποιημένων μπαταριών συλλέγεται και ανακυκλώνεται επίσημα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη ξεπερνά το 90%. Ένα μεγάλο ποσοστό του αποβλήτου συσσωρευτών προς ανακύκλωση δεν δηλώνεται, η διακίνηση γίνεται με μη νόμιμο τρόπο, με λαθρεμπόριο και παράνομη εξαγωγή του μολύβδου στο εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις περισσότερες περιβαλλοντικές παραβάσεις. Δεν τηρείται η ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία ούτε οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα απόβλητα από την επεξεργασία της μπαταρίας είτε αποθηκεύονται, είτε απορρίπτονται στο περιβάλλον, πρακτική που προκαλεί μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση.

Οι μπαταρίες μολύβδου – οξέος χρησιμοποιούνται σε οχήματα (επιβατικά, φορτηγά και μοτοσυκλέτες) και από εταιρείες σε UPS, περονοφόρα οχήματα, συστήματα συναγερμού και συστήματα εφεδρικού φωτισμού. Κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης των μπαταριών παράγονται αέριοι ρύποι, υγρά απόβλητα (ηλεκτρολύτης και υγρά εμποτισμένα με μόλυβδο) και στερεά απόβλητα (σκουριά και βαρέα πλαστικά). Κατά τη μη ορθή ανακύκλωση τα απόβλητα από την επεξεργασία της μπαταρίας είτε αποθηκεύονται είτε απορρίπτονται στο περιβάλλον με αποτέλεσμα τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Μη ορθή ανακύκλωση σημαίνει επίσης λάθος αποθήκευση ή/και μεταφορά των μπαταριών σε μη ειδικούς κάδους, που προστατεύουν από την έκλυση ηλεκτρολύτη.

Δεκάδες επιχειρήσεις συμμετέχουν ήδη στην περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission

Τι μπορεί να προκαλέσει μια παλιά μπαταρία

Τα εσωτερικά στοιχεία της μπαταρίας, δηλαδή ο ηλεκτρολύτης και ο μόλυβδος, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και τοξικά. Ο μεν μόλυβδος χαρακτηρίζεται ως τοξικό μέταλλο, ο δε ηλεκτρολύτης είναι ιδιαίτερα καυστικό υλικό. Μέσω του υδροφόρου ορίζοντα, τα τοξικά αυτά στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν και να μολύνουν επικείμενες εκτάσεις, αγροτικές και μη. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μολύβδου είναι ότι δεν χάνει τις ιδιότητές του και η δράση του δεν θα εξασθενίσει ποτέ εάν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, εάν πέσει στο νερό ή εάν ταφεί στο υπέδαφος. Να σημειωθεί ότι ο μόλυβδος, όπως όλα τα βαρέα μέταλλα, απορροφάται από τα αγροτικά προϊόντα. Μέσω της βρώσης μεταφέρεται στον ανθρώπινο οργανισμό και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και ιδιαίτερα στην υγεία των παιδιών. Τέλος ο ηλεκτρολύτης, λόγω του θειικού οξέος, είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή, δερματικά εξανθήματα και αίσθημα καύσου στα μάτια.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί για τις συνέπειες:

1 μπαταρία μολύβδου – οξέος εάν απορριφθεί στο περιβάλλον μπορεί να μολύνει 1500 λίτρα νερού2 μπαταρίες αρκούν για να καταστρέψουν το νερό που θα πιει μια τετραμελής οικογένεια σε ένα χρόνο, που αντιστοιχεί σε 2.500 λίτρα

Και οι επιπτώσεις είναι οδυνηρές:

ο ασθένειες που προκαλούνται από τη ρύπανση του αέρα (καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνοι των πνευμόνων, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, αναπνευστικές λοιμώξεις) είναι υπεύθυνες για έναν στους δέκα θανάτους παγκοσμίως και διαπιστωμένα η πρώτη αιτία θανάτου στην ΕΕ.12,6 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως συνδέονται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), και από αυτούς, 6,5 εκατομμύρια, σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση.Με την ορθή ανακύκλωση, προφυλάσσεται το περιβάλλον και παράλληλα ενισχύεται η οικονομία αφού το 95% των υλικών μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σε νέα προϊόντα

Ορθές πρακτικές ανακύκλωσης

Με τη σωστή διαδικασία ανακύκλωσης όχι μόνο δε ρυπαίνεται το περιβάλλον, αλλά, ένα τοξικό υλικό μετατρέπεται σε κάτι χρήσιμο για την καθημερινότητά μας. Με τις σημερινές τεχνολογίες αιχμής, επιτυγχάνεται ανακύκλωση του 95% μιας μπαταρίας μολύβδου-οξέος, δηλαδή το 95% της παλιάς μπαταρίας μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για την παρασκευή νέων προϊόντων.

Πρόκειται για ανακύκλωση που πραγματοποιείται σε κλειστό περιβάλλον, με ελάχιστη εκπομπή αερίων, απόρριψη υγρών ή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, εντός γεωργικής και αστικής περιοχής. Η τεχνολογία αιχμής εξασφαλίζει κορυφαίες περιβαλλοντικές επιδόσεις και ελαχιστοποίηση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων (βαρέα πλαστικά και σκωρία) κάτω του 5% του ανακυκλωμένου υλικού.

Δράσεις του προγράμματος Green Mission

Η ιστοσελίδα www.greenmission.gr επιδιώκει να αποτελέσει μία αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν το χώρο της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου οξέος. Ιδιώτες και εταιρείες μπορούν να αντλούν συμβουλές σχετικά με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέος, πληροφορίες για τη νομοθεσία κλπ.

Για την πρώτη διετία 2016-2017 ο στόχος που έχει τεθεί είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 14.000 ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή/και διαχειρίζονται σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων. Ήδη, 30 μεγάλες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους συμμετέχουν στο Green Mission. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ενδεικτικά: ABB, ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ, ALTER EGO, ENGIE , IDEINTRACOM, ISOMAT , IT SPARKLES , KION ARCHITECTS, NOVA, PUBLIC, RAYCAP, SIDENOR, SYMETAL, TERRANOVA, TOYOTA MATERIAL HANDLING, ΑΕΙΦΟΡΟΣ, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ , ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΕΛΤΑ ΕΛΒΑΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ , ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΥΡΑΣ, Υ.Π.Α. , ΧΑΛΚΟΡ.

Το 2018 προβλέπεται η επέκταση της καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στους Δήμους της Ελλάδας με στόχο τη δημιουργία Πράσινων Σημείων Εναπόθεσης των χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου-οξέος.

Aπό αριστερά, Σ. Κόπολας, Γενικός Διευθυντής της Sunlight Recycling, Π. Σκιαδάς, Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ, Μ. Νικολάου εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. , Γ. Κωσταντινόπουλος, ειδικός εμπειρογνώμονας αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εναρμόνισης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας

Στο πάνελ για την παρουσίαση του Green Mission συμμετείχαν οι Σπύρος Κόπολας, Γενικός Διευθυντής της Sunlight Recycling, Παναγιώτης Σκιαδάς, πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Υποστήριξης), Μαίρη Νικολάου, εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.(Επιχειρηματικά και Βιομηχανκά Πάρκα) και Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικός εμπειρογνώμονας αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εναρμόνισης περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο κ. Σ. Κόπολας, Γενικός Διευθυντής της Sunlight Recycling, δήλωσε σχετικά: «Ως μια εταιρεία που έχει επιβεβαιώσει στην πράξη τα οφέλη της τήρησης ορθών διαδικασιών ανακύκλωσης, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε περιβαλλοντικό, φιλοδοξούμε στην ευαισθητοποίηση και στη διάδοση της φιλοσοφίας μας σε όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται. Με έλεγχο της πορείας του αποβλήτου συσσωρευτών από το πρωτογενές σημείο έως και την τελική ανακύκλωση, καθώς και με την επιλογή των κορυφαίων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που ήδη προσφέρει η Sunlight Recycling, εγγυόμαστε τη σχεδόν μηδενική επιβάρυνσή του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, σωστά ανακυκλωμένα προϊόντα καθαρού μολύβδου και κραμάτων διοχετεύονται ξανά στην αγορά, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.»

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ Παναγιώτης Σκιαδάς τόνισε εξάλλου: «Η ανακύκλωση δεν αποτελεί πανάκεια για τη διαχείριση αποβλήτων. Η αξιοποίηση των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας είναι ο στόχος, αλλά δεν πρέπει να γίνεται χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι απαραίτητο στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο να προστεθούν άμεσα και περιβαλλοντικά κριτήρια που να διασφαλίζουν την ορθή ανακύκλωση.»

Ακόμη, η εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., κ. Μαίρη Νικολάου επεσήμανε : «Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία Green Mission της Sunlight Recycling και σαφώς δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτήν, με τη πεποίθηση ότι η ορθή περιβαλλοντικά ανακύκλωση είναι ευθύνη των βιομηχανιών.» Τέλος ο κ. Κωσταντινόπουλος, ειδικός εμπειρογνώμονας αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εναρμόνισης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία Green Mission, έρχεται να αναδείξει τη σημασία της εμπέδωσης της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων μπαταριών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει καταλυτικά ως μοχλός ανάπτυξης και κινητοποίησης της κυκλικής οικονομίας σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα

Αξίζει να τονιστεί ότι από το 2014 και στο πλαίσιο μιας μεγάλης επένδυσης ύψους 31 εκατ. ευρώ, η Sunlight Recycling δραστηριοποιείται στην περιοχή της Κομοτηνής ως η πιο σύγχρονη -τεχνολογικά και περιβαλλοντικά- μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ευρώπη. Το εργοστάσιο, το οποίο έχει καθετοποιήσει πλήρως την παραγωγή της Συστήματα Sunlight, διαθέτει δυναμικότητα 25.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως και εγγυάται την ανακύκλωση των συσσωρευτών μολύβδου οξέος με σχεδόν μηδενική επιβάρυνση για το περιβάλλον.

The post Green Mission – για να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες appeared first on Protagon.gr.

Keywords
green, μπαταριες, green, ατμοσφαιρική ρύπανση, νοσοκομειο υγεια, σωληνουργεια κορινθου, sunlight, recycling, olympia, public, ελλαδα, ups, ρύποι, σημαίνει, δραση, νέα, abb, ace, ηλεκτρονικα, alter, ego, isomat, nova, toyota, αττικη, δελτα, ελβαλ, ελληνικα, νοσοκομειο, υγεια, ηρων, χαλκορ, ετβα, εταιρεία, protagon, κινηση στους δρομους, τελος του κοσμου, ξανα, ανακυκλωση, οικονομια, πλαισιο, υγεια, abb, ego, isomat, olympia, protagon, public, ups, αγορα, ασθενειες, αττικη, ατμοσφαιρα, ατμοσφαιρική ρύπανση, γινεται, δελτα, αιθουσα, ευρω, ελβαλ, ενεργα, ενημερωση, εξανθηματα, ερχεται, εταιρεία, ετβα, ευθυνη, ευρωπη, τεχνολογια, ηρων, υγρα, λαθος, ματια, νερο, νοσοκομειο υγεια, οικογενεια, οχηματα, παρουσιαση, περιβαλλον, πηγη, πιο πολυ, πλαστικα, προβληματα, ρύποι, ρυπανση, ρυπανση του περιβαλλοντος, ρυπανση του αερα, σωληνουργεια κορινθου, τριτη, φορτηγα, χαλκορ, ace, recycling, ελληνικα, χωρα, ιδιαιτερα, ηλεκτρονικα, κλειστο, νοσοκομειο, πληροφοριες, protagon.gr, σημαίνει, σπυρος, sunlight, θεματα, υγειας, υλικο
Τυχαία Θέματα