Σε 12,53% η συμμετοχή της ΝΕΠ Εκδόσεις στην Πήγασος Εκδοτική

11:51 7/1/2010 - Πηγή: Nooz.gr
Σε 12,53% ανέρχεται η συμμετοχή της εταιρίας ΝΕΠ Εκδόσεις (Κυριακίδη) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Πήγασος Εκδοτική. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΝΕΠ Εκδόσεις πραγματοποίησε στις 29.12.2009 συναλλαγή απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Πήγασος Εκδοτική και το συνολικό ποσοστό της ανήλθε σε 5.873.564 μετοχές, ήτοι ποσοστό 12,53% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Πήγασος.
Keywords
Τυχαία Θέματα