Προτάσεις για δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για δημόσια έργα

Προτάσεις για τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής -στα πρότυπα του ΑΣΕΠ- που θα προκηρύσσει τις μελέτες των δημοσίων έργων, θα διενεργεί τους διαγωνισμούς και θα παρακολουθεί την κατασκευή τους, εξετάζει η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Στόχος είναι η διαφάνεια, η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη τιμή και ο καλύτερος χρόνος.
Keywords
Τυχαία Θέματα