Εθνική: Κατά 2,25 φορές υπερκαλύφθηκε η αμκ

16:24 23/7/2009 - Πηγή: Nooz.gr
Κατά 2,25 φορές υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στις 22.07.2009 έληξε η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 551,838,075 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 110.367.615 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 5,00/
Keywords
Τυχαία Θέματα