Επίλεκτος Κλωσ/ργια: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

16:24 23/7/2009 - Πηγή: Nooz.gr
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 89.901,60 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 53.279.405 σε 52.979.733 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 299.672 ιδίων μετοχών της εταιρίας, ενέκρινε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της η εταιρία Επίλεκτος Κλωσ/ργια.
Keywords
Τυχαία Θέματα