Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών : Νέα ιστοσελίδα

Νέα ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.eneap.com.gr διαθέτει πλέον η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π) η οποία εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου των αλκοολούχων ποτών που εισάγουν και διακινούν το 90% των επίσημανων μαρκών ποτών στην Ελλάδα.
Keywords
Τυχαία Θέματα