Χ. Καστανίδης: Κανόνες διαφάνειας και ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης

Εμφαση στη θεσμική θωράκιση της διαφάνειας στη δημόσια ζωή, με αλλαγή του τρόπου του πλαισίου για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων στον δημόσιο τομέα, καθώς και αλλαγές στο νόμο «περί ευθύνης υπουργών», έδωσε ο Χ. Καστανίδης, ο οποίος ανέπτυξε την πολιτική για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών.
Keywords
Τυχαία Θέματα