ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΜΕΙΩΣΗ 34% ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Α' ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010

11:12 9/6/2010 - Πηγή: Fimotro
Το ταμειακό έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης (καθαρό αποτέλεσμακρατικού προϋπολογισμού με λογαριασμούς διαχείρισης χρέους) μειώθηκε σε9.544 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαίου 2010 έναντι ελλείμματος14.628 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009...Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαναπό 18.338 εκατ. ευρώ πέρυσι, σε 19.897 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τιςδαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, το πρώτο πεντάμηνο του έτουςμειώθηκαν σε 25.257 εκατ. ευρώ από 29.236 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Keywords
Τυχαία Θέματα