Παίδων μητερα: προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων ιατρικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές

14:50 12/9/2019 - Πηγή: Fimotro

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, πιστό στο όραμα του να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δημιούργησε 4 διαφορετικά, ολοκληρωμένα πακέτα ιατρικών εξετάσεων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών αθλητών, σε προνομιακές τιμές.

FIT TO PLAY FOR KIDS
Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική Εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς
(CU). Παρέχεται βεβαίωση

άθλησης.
Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788.

FIT TO PLAY FOR KIDS GO
Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, έγχρωμο triplex καρδιάς
(CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση άθλησης.
Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για οφθαλμίατρο 210 6869403.

FIT TO SWIM FOR KIDS
Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση,
έγχρωμο triplex καρδιάς (CU). Παρέχεται βεβαίωση κολύμβησης.
Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788 και για δερματολόγο 210 6869911.

FIT TO SWIM FOR KIDS GO
Περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, δερματολογική εξέταση,
έγχρωμο triplex καρδιάς (CU), οφθαλμολογική εξέταση παίδων. Παρέχεται βεβαίωση
κολύμβησης.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6869360-788, για οφθαλμίατρο 210 6869403 και για
δερματολόγο 210 6869911.

Keywords
Τυχαία Θέματα