ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΘΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ...

Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 2253/2009 απόφασή του επικύρωσε απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης που είχε κρίνει παράνομη και καταχρηστική την επίσχεση εργασίας που είχαν κάνει τέσσερεις εργαζόμενο σε Ανώνυμη Εταιρεία κατασκευής λεβήτων και ηλιακών θερμοσιφώνων των Σερρών. Κατ΄ αρχάς το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας έχει κάθε εργαζόμενος. Δηλαδή ο εργαζόμενος μπορεί να απέχει από την εργασία του, έως ότου
ο εργοδότης του εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει προς αυτόν, οι οποίες κατά κανόνα είναι οικονομικής φύσεως. Από την στιγμή που ο εργαζόμενος ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του, παύει να εργάζεται και ο εργοδότης του έχει την υποχρέωση για όσο διάστημα δεν φροντίζει να ικανοποίηση τα νόμιμα αιτήματα του εργαζόμενου (καταβολή δεδουλευμένων, δώρων, επιδομάτων, κ.λπ.) να τον πληρώνει σαν να εργαζόταν κανονικά. Όμως η επίσχεση εργασίας από τον εργαζόμενο πρέπει να γίνεται μέσα στο πλαίσιο των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που επιβάλει
Keywords
Τυχαία Θέματα