ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ 42 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABNOR CLEANING Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ...

Η εργολαβική εταιρεία ABNOR CLEANING Ε.Π.Ε. με δόλιο και εκβιαστικό τρόπο ανάγκασε τους 42 εργαζόμενους που εργάζονταν από 2 έως 18 χρόνια μέσω αυτής ή και προηγούμενων εργολάβων στο Σισμανόγλειο να παραιτηθούν, επειδή έληγε η σύμβασή της με το νοσοκομείο, με τη δέσμευση ότι θα τους ξαναπροσλάβει, εφόσον ξαναπάρει από αυτό την υπεργολαβία. Τους μετακίνησε για ένα μήνα σε μια παρένθετη εταιρεία Thomas Bates, από την οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ,
και, όταν ξαναπήρε τη δουλειά από το νοσοκομείο, παρά τις δεσμεύσεις της απέλυσε 28 από τους 42 εργαζόμενους, οι οποίοι επειδή είχαν παραιτηθεί δεν δικαιούνται ούτε αποζημιώσεις απόλυσης, ούτε επιδότηση ανεργίας, ούτε οι συνδικαλιστές την προβλεπόμενη από το νόμο προστασία τους. Το υπουργείο Εργασίας πρεπει να παρέμβει για την επαναπρόσληψη των 28 απολυμένων και για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από το Σισμανόγλειο και την εταιρεία υπεργολάβο, και ο αρμόδιος εισαγγελέας να παρέμβει για να καταλογιστούν οι ποινικές ευθύνες του εργοδότη που παρ
Keywords
Τυχαία Θέματα