ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών, www.minfin.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, www.gsis.gr , είναι διαθέσιμες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 2010.

Ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2010, ορίστηκαν με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1026/2010.

ΠΡΕΖΑ TV
18-3-2011
Keywords
Τυχαία Θέματα