ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ,ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...

Στις 17-12-2009, το Υπουργείο Παιδείας προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εταιρείας, η οποία θα αναλάβει"την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για το σύστημα επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικούκαι των στελεχών της Εκπαίδευσης".Προκήρυξε δηλαδή διαγωνισμό, και μάλιστα αμειβόμενο με 96.000 ευρώ (!!!), για έργο που όφειλε να αναλάβει το ίδιο το Υπουργείο! Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 17-12-09 και έληξε ήδη στις 4-1-10, δηλ.
μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν μέσα στις σχολικές διακοπές. Είναι η πρώτη φορά που ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση νομοσχεδίων ανατίθεται επί πληρωμή ουσιαστικά σε ομάδες έργου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, χωρίς να αποκλείεται, αλλά μάλλον να προκρίνεται, η συμμετοχή ιδιωτών. Και δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά η αιτιολόγηση που δίνει στο από 28-12-09 έγγραφό της η Ειδική Γραμματέας του Υπ. Παιδείας πως η προκήρυξη έγινε "επειδή.. το Κράτος οφείλει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακέραιο και τεκμηριωμένο στην τελική
Keywords
Τυχαία Θέματα