ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ VDV LEBEN INT. AAEZ

ΣTON εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικής δίωξης, παραπέμπει το Yπουργείο Ανάπτυξης την ασφαλιστική εταιρία VDV LEBEN International AAEZ με το αιτιολογικό ότι παραποιούσε τα οικονομικά της στοιχεία. Μετά τον ετήσιο έλεγχο οικονομικής χρήσης 2009 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώθηκε ότι η εταιρία παρουσίαζε ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία –μετοχών και ομολόγων– στον ισολογισμό της, ύψους 42.032.182,64 ευρώ.

Hδη το διοικητικό
συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) απαγόρευσε την έκδοση νέων ασφαλιστήριων συμβολαίων, καθώς και την έκδοση πρόσθετων πράξεων επί των ήδη υφιστάμενων συμβολαίων, ενώ δέσμευσε και τα περιουσιακά της στοιχεία. Ακόμη ανακλήθηκαν οι χορηγηθείσες εκθέσεις ελέγχου για τη χρήση 2009 καθώς και για όλες τις προηγούμενες χρήσεις, δεδομένου ότι η έκδοσή τους στηρίχθηκε σε ψευδή δεδομένα.

ΠΡΕΖΑ TV
11-12-2010
Keywords
Τυχαία Θέματα