ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ,Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ...

Τις θέσεις της σχετικά με την προκείμενη αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών παρουσιάζει σε επίσημη ανακοίνωση η Ένωση Εταιριών Αλκοολούχων Ποτών. Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στο Υπουργείο Οικονομικών μια τέτοια αύξηση θα επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκά η κυβέρνηση, σε επίπεδο κρατικών εσόδων ενώ παράλληλα θα επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες. Η Eν.Ε.ΑΠ κατανοεί ότι η χώρα βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και ότι χρειάζονται μέτρα που να συμβάλλουν στις ανάγκες αύξησης των κρατικών εσόδων. Ωστόσο, η λήψη μέτρων χωρίς ολοκληρωμένη
μελέτη όλων των παραμέτρων και διαβούλευση με την αγορά και τους κοινωνικούς εταίρους μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καταστάσεις. Ειδικότερα, στην περίπτωση αύξησης του ΕΦΚΟΠ, θα παρατηρηθεί περαιτέρω δραματική μείωση των πωλήσεων με άμεση επίπτωση στα έσοδα από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος στο σύνολο της αλυσίδας προς τον καταναλωτή ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται οι συνθήκες για: 1) αύξ
Keywords
Τυχαία Θέματα