Θα παραληφθούν τα υποβρύχια πλην του «Παπανικολή»

Σε τρίτη χώρα θα πωληθεί το υποβρύχιο «Παπανικολής», το οποίο η ελληνική πλευρά δεν δέχεται να παραλάβει λόγω της αστάθειας που παρουσίαζε σε ειδικές συνθήκες, ενώ η Αθήνα θα παραλάβει τα υπόλοιπα τρία γερμανικά υποβρύχια, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προδιαγραφές που είχαν συμφωνηθεί. Τα προβλήματα της συγκεκριμένης σύμβασης, σε συνάρτηση με το θέμα της [...]
Keywords
Τυχαία Θέματα