Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τον Δεκαπενταύγουστο

Τι χρήματα θα πάρουν όσοι εργαστούν τον Δεκαπενταύγουστο; Πώς θα γίνει η πληρωμή; Σε εργάσιμη μέρα πέφτει φέτος ο Δεκαπενταύγουστος, και συγκεκριμένα Παρασκευή, ωστόσο, πρόκειται για ημέρα κατά την οποία απαγορεύεται η λει­τουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζο­μέ­νων, με εξαίρεση επιχειρήσεις και εργαζόμε­νους, που λει­τουργούν και εργάζονται νόμιμα κατά τις Κυ­ριακές σύμ­φωνα με […]
Keywords
Τυχαία Θέματα