Καλλικράτης: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μαγνησία

Αναστάτωση προκαλούν οι συνενώσεις δήμων στο σχέδιο Καλλικράτης (πρώην Καποδίστριας 2) για τη Θεσσαλία. Ποιοι δήμοι θα συνενωθούν σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μαγνησία »
Keywords
Τυχαία Θέματα