Στην τσιμπήδα του ΕΦΕΤ ακόμη 16 εστιατόρια φούρνοι και S/M με ακατάλληλα τρόφιμα

04:17 20/1/2010 - Πηγή: Foxnews
Μετά απο ελέγχους του Ε.Φ.Ε.Τ. τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσον και μετά από καταγγελίες καταναλωτών, διαπιστώθηκε ότι μια σειρά από επιχειρήσεις τροφίμων κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας. Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, [...]
Keywords
Τυχαία Θέματα