ΝΑΙ για τον ΕΔΟΕΑΠ...

Προς τους μετόχους – μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.Σας διαβιβάζουμε τις προτεινόμενες προς έγκριση από την Καταστατική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, τροποποιήσεις του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.Οι
Keywords
Τυχαία Θέματα