Στον Καναδά δεν εισαγάγουν "ψηφοφόρους" αλλά χρήσιμο πληθυσμό.

Τυχαία Θέματα