Δικαιώματα καταναλωτή όταν ταξιδεύει με πλοίο

11:53 25/6/2009 - Πηγή: Taxalia
Δικαιώματα των καταναλωτών που ταξιδεύουν με πλοίοΤο ΕΛΚΕΚΑ, συμβουλεύει τους καταναλωτές επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν με πλοία , να γνωρίζουν και να διεκδικούν τα παρακάτω δικαιώματά τους :Δεν επιτρέπεται η αναγραφή επί του εισιτηρίου και επί της απόδειξης μεταφοράς οχημάτων, όρων που δεν έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας .Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων εντός των επιβατικών πλοίων. Επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού εισιτηρίου, με αναφορά στο αρχικό εισιτήριο λόγω... αλλαγής θέσης ή ανακριβών στοιχείων στο αρχικό εισιτήριο.Εάν δεν ταξιδεύσετε λόγω δική
σας ευθύνη, χάνετε το εισιτήριο.Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου του πλοίου και παρατεινόμενης της καθυστέρησης αυτής , ο καταναλωτής, δικαιούται σε δήλωση υπαναχώρησης , να δηλώσει δηλαδή , ότι δεν επιθυμεί να ταξιδεύσει, ζητώντας την επιστροφή του ναύλου.Ο καταναλωτής – Επιβάτης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αποσκευές, το βάρος και ο όγκος των οποίων καθορίζονται στο πίσω μέρος του εισιτηρίου. Εφόσον ο επι
Keywords
Τυχαία Θέματα