Ξουρισμένος...

07:12 4/7/2009 - Πηγή: Press-gr
Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ. "Το ούκ οίδα είς φυλακήν ού βάλλει". [αρχ. ελλην. γραμματεία]‏
Τυχαία Θέματα