Το υπ. Εσωτερικών «έκοψε» την Pravda μετά τις δηλώσεις Πούτιν για τη Λιβύη..

Από τον "Προφήτη"
Οι υπολογιστές των Δημοσίων Υπηρεσιών συνδέονται με το Διαδίκτυο μέσω του Συστήματος «Σύζευξις» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το «Σύζευξις» επιτρέπει την πρόσβαση τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή Τύπο.
Από την ημέρα όμως που ο Πούτιν σε δηλώσεις του για την επέμβαση στη Λιβύη την χαρακτήρισε «Σταυροφορία της Δύσης», το Υπουργείο Εσωτερικών...
διέκοψε την πρόσβαση στην αγγλική έκδοση της Ρωσικής Pravda!
Όποιος επιχειρεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα της
Pravda («Αλήθεια» στα Ρωσικά) αντικρίζει στην οθόνη το παρακάτω μήνυμα :
«Μη επιτρεπτή πρόσβαση!
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία που επιλέξατε καθώς αυτή περιέχει περιεχόμενο που απαγορεύεται από την εφαρμοζόμενη Πολιτική Ασφάλειας Περιεχομένου για το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης.
URL: http://english.pravda.ru/
Κατηγορία: PORN - Blocked Domain
Banned site: english.pravda.ru
Σε περίπτωση που θεωρείτε λανθασμένη την αξιολόγηση μη πρόσβασης από το σύστημα. μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα διαχείρισης στην διεύθυνση http://mc/[email protected]»
Το τυποποιημένο μήνυμα αποτελεί ένδειξη απαγόρευσης πρόσβασης σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο που αντίκειται στους σκοπούς λειτουργίας του Συστήματος «Σύζευξις», όπως τα πορνο-sites.
Εμφανώς λοιπόν, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέταξε την Pravda στα πορνο-sites και αυτόματα το «Σύζευξις» διέκοψε την πρόσβαση.
Μάλιστα.
Η Pravda πορνό και το Βήμα ευαγγέλιο.
Keywords
Τυχαία Θέματα