Θα μπορούσε να λέει...

-Δεν είμαι τέλειος;Δια την αντιγραφήνΟ Ταχυδρόμος
Τυχαία Θέματα