Τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία...

...για τις προοπτικές και τις διεξόδους των επαγγελμάτων σε σχέση με σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ - Ιούνιος 2009.Από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή Θεόδωρου Κατσανέβα και την Career Gate Test http://www.careergatetest.com/Οι δείκτες με τις προοπτικές και τις διεξόδους επαγγελμάτων που συνδέονται με σπουδές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ,
παρατίθενται αναλυτικά στους πιο κάτω αναθεωρημένους πίνακες με νέα τμήματα σχολών και επιμέρους αναπροσαρμογές των προοπτικών ορισμένων επαγγελμάτων, ανάλογα με την εποχιακή συγκοιρία. Τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από πολυετείς κυλιόμενες έρευνες του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Θεόδωρου Κατσανέβα και της επιστημονικής του ομάδας, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο και αφορά προβλέψεις των προοπτικών των επαγγελμάτων στην ελληνική αγορά εργσίας για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια, στα πλάισια και παλαιότερης σχετικής έρευνας που έγινε και εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αναδιατάξεις των προοπτικών αυτών εντοπίζονται κατά περίπτωση και καταγράφονται στους σχε
Keywords
Τυχαία Θέματα