Πτυχία αγγλικών σε μαθητές των σχολέιων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Ιορδανία...

Από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Την Πέμπτη 8 Μαρτίου εδόθηκαν σέ 160 μαθητές και μαθήτριες πού φοίτουν στά σχολεία τού ημετέρου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Ιορδανία τα πτυχία τής αγγλικής γλώσσας όλων τών βαθμίδων από τόν πρόεδρο τού βρετανικού συμβουλίου κ. Μίτσελ Μίλαν.
Τά παιδιά προέρχονται από...
φτωχές και πολύτεκνες οικογένειες πού δεν είχαν τά χρήματα ούτε τόν χρόνο να πάνε να σπουδάσουν στά πανάκριβα κολλέγια τού Αμμάν καί φοιτώντας υπομονετικά
στα σχολεία πού χτίσθηκαν από τό ημέτερο Πατριαρχείο στίς πόλεις όπου κατοικούν , φοιτώντας τήν αγγλικήν γλώσσα εξετάστηκαν από τά μέλη τού βρετανικού συμβουλίου καί χαρούμενα έλαβαν τά πτυχία τους.
Οι δάσκαλοι ήσαν όλοι αλλοδαποί εθελοντές μέ συντονιστές τόν Αρχιμανδρίτη Ιννοκέντιο καί τόν καθηγητή Γεράσιμο Αλεξόπουλο. Τό πρόγραμμα λειτουργεί από τόν Σεπτέμβριο τού 2006 στίς πόλεις Μάδαβα , Φχές , Ζάρκα καί ΄Ακαμπα σέ συνεργασία μέ τό Esol πρόγραμμα τού Κέμπριτς καί τού βρετανικού συμβουλίου.
Συνεχίζουν νά φοιτούν ακόμη 450 μαθητές στά σχολεία τού ημετέρου Πατριαρχείου στό ίδιο πρόγραμμα τής αγγλικής γλώσσης. Οί εξετάσεις καί οί απονομές πτυχίων θά πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.
Keywords
Τυχαία Θέματα